ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร พร้อมเปิดเรียนแบบสลับวัน-ออนไลน์ ให้ปลอดภัยมากที่สุด

ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร เผย เตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียน อนุบาล-ประถม 5 ใช้รูปแบบเรียนสลับวัน ส่วนประถม 6 เรียนทุกวัน แบ่งเป็น 2 กลุ่มเรียนตามห้องต่าง ๆ ที่มีอยู่

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวุฒิชัย สุริยสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทางโรงเรียนได้เตรียมการเปิดโรงเรียนกันมานานแล้ว เพื่อกำหนดแนวทางว่าจะวางมาตรการอย่างไรที่จะปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งก็ได้มีการประชุมร่วมกับคณะครูและกับทางจังหวัดฯ โดยหากเปิดเรียนได้ก็จะใช้รูปแบบการเรียนแบบสลับสัปดาห์ กำหนดให้แต่ละห้องแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเลขคี่ และเลขคู่ สลับมาเรียนกันกลุ่มละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ แล้วหยุดยาว 7 วัน เพื่อที่จะได้ควบคุมนักเรียนให้ปลอดภัยเป็นชุดไม่ปะปน สะดวกในการจัดการเรียน ส่วนสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดจะให้เรียนออนไลน์ควบคู่กันไป


วุฒิชัย สุริยสุนทร

ซึ่งการสลับเรียนนั้นจะใช้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และจะเรียนในห้องเรียนแค่วิชาหลัก 5 วิชา  ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคม ส่วนวิชาอื่นจะให้เรียนออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่หยุด  ขณะที่วันเสาร์และอาทิตย์ที่หยุด ทางโรงเรียนก็จะทำความสะอาดเพื่อรับนักเรียนอีกกลุ่มมาเรียนในสัปดาห์ถัดไป

ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะให้เรียนทุกวันไม่สลับวัน แต่จะแบ่งนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น 2 กลุ่ม กระจายกันเรียนไปตามห้องต่าง ๆ ที่โรงเรียนมีอยู่ เพื่อให้เด็กได้เรียนให้มากที่สุด เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องติวความรู้เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะต้องจัดแผนการเรียนแบบเข้มงวด ซึ่งทางโรงเรียนจะพิจารณาอีกทีว่าจะต้องเรียนเพิ่มในวันเสาร์หรืออาทิตย์หรือไม่ เพราะจำนวนวันเรียนที่จะเรียนได้ทุกวันในเดือน มี.ค. นั้นมี16 วัน ส่วนการสอบในชั้นอื่น ๆ เพื่อเลื่อนชั้นจากที่เคยสอบ 3 วัน จะเหลือเพียง 1 วัน โดยจะมีการสอบในวันที่ 1-2 เม.ย. 64

นายวุฒิชัย กล่าวย้ำถึงความมั่นใจในเรื่องการคัดกรองนั้น ทางโรงเรียนฯ จะใช้มาตรการที่เคยทำตั้งแต่การระบาดช่วงที่ผ่านมา ทุกเย็นต้องทำความสะอาดห้องเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ซ้ำ ส่วนเด็กในพื้นที่เสี่ยงนั้นทางโรงเรียนจะมีมาตรการพิเศษในการดูแลเพื่อความปลอดภัยของเด็กในภาพรวมและไม่ให้เสียประโยชน์ในด้านการศึกษาด้วย ขณะที่การเข้าเรียนในช่วงนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง หากใครยังมีความกังวลเรื่องการระบาดของโรค ก็อาจจะเรียนออนไลน์ที่บ้านต่อได้ และทางโรงเรียนจะจัดใบงานต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองมารับ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *