เปิด ‘ประตูน้ำคลองจินดา’ แก้ปัญหาอุทกภัย – น้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร

อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดประตูระบายน้ำ-สถานีสูบน้ำคลองจินดา ป้องอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และปัญหาน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งจากแม่น้ำท่าจีน พร้อมส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2560 นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดประตูระบายน้ำคลองจินดา ต.บางช้างใต้ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายคันชล ผ่องใส นายอำเภอสามพราน, นายนิคม ลิ้มสงวน นายก อบต.บางช้าง, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร และนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร

พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของกรมชลประทาน อาทิ นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างฯ, นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาฯ, นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11, นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ฯลฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า คลองจินดาเป็นคลองสาขาของแม่น้ำท่าจีน ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และปัญหาน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งจากแม่น้ำท่าจีน เป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ในเขต ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม และเขตติดต่อ ต.หนองนกไข่ และ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน และ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรสำคัญของภาคกลาง อันประกอบด้วยสวนผลไม้ต่างๆ และสวนกล้วยไม้ ประสบปัญหาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ภายหลังการศึกษาพิจารณาความเหมาะสมแล้ว กรมชลประทานได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองจินดา และสถานีสูบน้ำคลองจินดา โดยกำหนดแนวความคิดในการออกแบบอาคารชลประทานแห่งนี้ให้มีรูปลักษณะที่ทันสมัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นสำคัญอยู่ที่มีการผสมผสานร่วมกันระหว่างวัฒนธรรม และวิถีของชาวบ้าน

โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองจินดา ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ ขนาดช่องกว้าง 6 x 6 ม. จำนวน 2 ช่อง, ประตูเรือสัญจร ขนาดช่องกว้าง 6 x 6 ม. จำนวน 1 ช่อง, สถานีสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่อง, อาคารควบคุมสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง และกำแพงกั้นน้ำ ความยาวประมาณ 340 ม. งบประมาณ 308 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 3 ปี

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมชลประทานได้ใช้วิศวกรของกรมฯ ออกแบบประตูระบายน้ำให้แปลกไปจากเดิม มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการบริหารจัดการและการบำรุงดูแลรักษา ถือเป็นนวัตกรรมแห่งแรกของประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ซึ่งตนต้องการให้ทางวิศวกรของกรมฯ นำไปพัฒนาเป็นแบบอย่างในการก่อสร้างในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

และทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการประตูระบายน้ำคลองจินดาฯ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี ซึ่งทางกรมชลประทานจะส่งมอบประตูระบายน้ำคลองจินดาฯ ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันบริหารจัดการประตูระบายน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่แห่งนี้

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *