จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันปิยมหาราช”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2564


เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การปกครอง การรักษาเอกราช การต่างประเทศ การศาล การศึกษา การเลิกทาส รวมถึงการสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ เป็นต้น 

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้ง “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็นการพระราชทานอำนาจให้พสกนิกรชาวสมุทรสาครได้ร่วมดูแลและพัฒนาบ้านเมือง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *