“สาธิต” นำประชาชนร่วมเดิน-วิ่ง 3 กม. กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4

สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ประธานเปิดกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 4 ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สุขภาพดี วิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนกว่าพันคนร่วมเดิน-วิ่ง 3 กม.

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 20 พ.ค. 65 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สุขภาพดี วิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2565 ในกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4” โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย, นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคเอกชน และประชาชนกว่า 1 พันคน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เป็นระยะทาง 3 กม.

นพ.สุริยะ คูหารัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4” ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สุขภาพดี วิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย สร้างกระแสการรับรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคาดหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงประสงค์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชนใน จ.สมุทรสาคร เพิ่มมากขึ้น

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *