“ส.ส.อนุสรี” มอบสิ่งของจำเป็นให้สมุทรสาคร ช่วยเหลือ ปชช. กลุ่มเปราะบาง-ผู้ประสบภัย

“สถาบันอนุสรีรวมใจให้กัน” โดย ส.ส. อนุสรี ทับสุวรรณ มอบสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่กลุ่มเปราะบาง บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ประสบภัย ให้กับทางจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 พ.ค. 65 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานสถาบันอนุสรีรวมใจให้กัน พร้อมด้วยกรรมการสถาบันฯ มอบสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่กลุ่มเปราะบาง บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ประสบภัย ให้กับทางจังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นางเตือนจิตต์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วยนายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสาคร (5 เสือแรงงาน)

สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ที่มอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย น้ำดื่ม 960 แพ็ค เครื่องผลิตออกซิเจน หน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ ชุด PPE เต็มตัว ชุด CPE ถุงยังชีพ ผ้าห่ม ถุงขยะ และอื่น ๆ ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จะได้จัดสรรนำไปดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *