“สมุทรสาครบูรณะ” มอบรางวัล “ส.ค.ณ. คุณากร” ปี 2565 พร้อมรับมอบพัดลมขนาดใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีมอบรางวัล “ส.ค.ณ. คุณากร” ปี 2565 ยกย่องเชิดชูผู้บำเพ็ญประโยชน์ และมีอุปการคุณต่อการจัดการศึกษาของ ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ พร้อมรับมอบพัดลมขนาดใหญ่จาก วัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ และภาคเอกชน

วันนี้ (27 ก.ค.) เวลา 08.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ส.ค.ณ. คุณากร” ครั้งที่ 6 ปี 2565 โดยมี นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนเข้าร่วมพิธี สำหรับรางวัล ส.ค.ณ.คุณากร นั้นเป็นรางวัลที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูผู้บำเพ็ญประโยชน์ และมีอุปการคุณต่อการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนและสังคมส่วนรวม เป็นแบบอย่างของความดีงาม ในด้านการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน เป็นผู้เสียสละและอุทิศตน อันเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ

โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการพิจารณารับรางวัล “ส.ค.ณ. คุณากร” ประกอบด้วย โล่รางวัล จำนวน 8 ราย ได้แก่ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม), นางสมจิต พูลศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ, นางลัดดา สิมสวัสดิ์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ, ประภาพร มณีโรจน์ เลขากรรมการสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูสมุทรสาครบูรณะ และอดีตข้าราชการครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ครูขวัญศิษย์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รวมถึงข้าราชการครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประกอบด้วย นายธำรงศักดิ์ สุสุขเสียง, นางปรุง อินทมาตร์, นางยุพา เอี้ยงชะอุ่ม และ น.ส.วิลาสินี เทพบางจาก นอกจากนี้ มีผู้ได้รับประกาศเกียรติบัตร จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 14 ราย

ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ยังได้รับมอบพัดลมขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งในอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง จำนวน 2 เครื่อง จากบริษัท เด่นชัยการเคหะที่ดิน จำกัด หรือ โครงการวันมหาชัย จำนวน 1 เครื่อง และนายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ อีก 1 เครื่อง โดยมี นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เป็นผู้รับมอบ โดยทางด้านนายวัฒนา กล่าวว่า การนำพัดลมมามอบนั้นก็เพื่ออยากให้เด็ก ๆ ได้ใช้ประโยชน์ทำให้พื้นที่อาคารหลังคาโค้งเย็นสบายขึ้น โดยตนเองได้รับการประสานจากนายวันชัย รัตนบรรเทิง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ว่าอาคารนี้ค่อยข้างร้อน จึงอยากให้มีพัดลมช่วยระบายอากาศ ตนเองจึงได้เข้ามาสนับสนุนพัดลมดังกล่าว

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *