“ปลัดแต” นำทีม 2 นายกท้องถิ่น สำรวจปัญหาพื้นที่เขตติดต่อ กทม. เตรียมหารือ “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ”

นายก อบจ.สมุทรสาคร จับมือ นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย และนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง ลงพื้นที่สำรวจเขตติดต่อ กทม. เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 10.30 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายบุญมี นิลถนอม และนายไรวินทร์ มีเจริญ ส.อบจ.สมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย สวนหลวง และแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นตำบลที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมปัญหาต่างๆ นำไปหารือกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการหาแนวทางแก้ไข

โดยพื้นที่แรก นายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะ ลงพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย มีนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย พร้อมคณะ นำสำรวจจุดที่เป็นปัญหาเรื่องของการระบายน้ำและการใช้ประตูระบายน้ำที่ผันน้ำไปลงคลองมหาศร แม้จะเป็นคลองที่อยู่ติดกับเขตตำบลอ้อมน้อย แต่การเปิดปิดประตูระบายน้ำเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ฉะนั้นเมื่อมีปัญหาสภาพน้ำท่วมขัง หรือน้ำเอ่อล้นสูงในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลอ้อมน้อย ก็จะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมาเป็นผู้เปิด-ปิดประตูระบายน้ำเท่านั้น ทางเทศบาลนครอ้อมน้อยไม่สามารถดำเนินการได้เอง จึงต้องการให้มีการหารือร่วมกันเพื่อให้ทางเทศบาลนครอ้อมน้อยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังมีที่ประตูระบายน้ำศรีสำราญ ซึ่งเป็นประตูที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลอ้อมน้อย ตำบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร และเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยเป็นประตูระบายน้ำที่สำคัญในการรองรับน้ำในเขตพื้นที่อ้อมน้อยตอนบนให้ระบายน้ำลงสู่คลองภาษีเจริญในเขตตำบลสวนหลวง แต่น้ำกลับไหลลงไปสู่ปลายคลองได้ช้า จึงต้องทำการสำรวจตรวจสอบว่าเกิดจากสภาพปัญหาใดในคลองและเร่งแก้ให้ตรงจุด อีกทั้งยังมีเรื่องของผลกระทบทางด้านเสียงและกลิ่นต่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขตหนองแขม ที่ปลูกสร้างอยู่ติดกับประตูระบายน้ำ โดยทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และคณะผู้บริหารของ อบจ.สมุทรสาคร กับเทศบาลนครอ้อมน้อย ก็จะเร่งหาแนวทางร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

จากนั้น นายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะ ได้เดินทางไปดูประตูระบายน้ำ(หนองแขม) ที่เป็นประตูผันน้ำจากคลองศรีสำราญ ให้ไหลผ่านลงไปสู่คลองภาษีเจริญ ตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน โดยมีนายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมกันลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำเสนอสภาพปัญหาในเบื้องต้น อันจะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลของนายก อบจ.สมุทรสาคร ในการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าว่า การลงสำรวจสภาพปัญหาของพื้นที่ชายขอบรอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานครนี้ ก็เพื่อให้ได้เห็นปัญหาแต่ละจุดอย่างชัดเจน  จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการหารือร่วมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้องและตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โดยจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานครทั้งหมด 5 ตำบล คือ อ้อมน้อย สวนหลวง แคราย บางน้ำจืด และพันท้ายนรสิงห์ โดยครั้งนี้มาเริ่มที่อ้อมน้อย สวนหลวง และแครายก่อน จากนั้นก็จะลงไปที่ตำบลบางน้ำจืด กับ พันท้ายนรสิงห์ ตามจุดที่ผู้นำท้องที่เคยบอกว่าอยากให้ทางกรุงเทพมหานครช่วยแก้ไข

ซึ่งสภาพปัญหาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วม จุดระบายน้ำ และถนนหนทางที่เป็นพื้นที่ชายขอบ ซึ่งมักจะไม่ค่อยได้รับการเหลียวแล หรืออาจจะมีการตกลงกันไม่ได้ว่าเป็นหน้าที่ของใครต้องรับผิดชอบจึงทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังเรื่อยมา ดังนั้นการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับทราบตรงนี้มาแก้ปัญหาเรื่องชายขอบ ซึ่งบางเรื่องที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอาจจะดำเนินการได้เร็ว แต่บางเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณ ก็จะต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งตามขั้นตอนและกระบวนการของแผนการปฏิบัติงาน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *