เชิญเที่ยวงาน “155 ปี ฟื้นวิถี คลองภาษีเจริญ” ถึง 7 ส.ค. 65 หน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานเปิดงาน “155 ปี ฟื้นวิถีคลองภาษีเจริญ” พบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้า และมินิคอนเสิร์ตตลอด 3 วัน ระหว่าง 5-7 ส.ค. 65 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน 

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 5 ส.ค. 65 ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “155 ปี ฟื้นวิถีคลองภาษีเจริญ” โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมงาน 

โอกาสนี้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนมอบเรือยนต์ให้กับเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เทศบาลตำบลสวนหลวง และ อบต.ท่าไม้ เพื่อนำไปกำจัดวัชพืชในลำคลอง รวมถึงรับมอบถังดักไขมัน 100 ถัง และกล่องยังชีพ 100 กล่องจากภาคเอกชน ในนามจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน

นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2410 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม) เจ้าภาษีผิ่น เป็นผู้รับผิดชอบในการขุดคลองกว้าง 7 วา ลีก 5 ศอก ตั้งแต่คลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่ริมวัดปากน้ำภาษีเจริญ ไปจนถึงแม่น้ำท่าจีน ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และพระราชทานนามว่า “คลองภาษีเจริญ” ซึ่งเป็นคลองที่ถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาว อ.กระทุ่มแบน เนื่องจากในอดีตคลองภาษีเจริญเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดปริมณฑล ส่งผลให้เกิดการค้าการลงทุน ตลอดจนเกิดคุณูปการทั้งในด้านการการเกษตรและการชลประทานในเขตพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็นอย่างมาก 

นับเวลาอดีตจนถึงปัจจุบันคลองภาษีเจริญมีอายุ 155 ปีและในปัจจุบันสภาพวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองภาษีเจริญเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในคลองภาษีเจริญมากขึ้น ซึ่งในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้เกิดภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ประชาชนได้รับผลกระทบต่อรายได้และรายจ่ายที่ไม่สมดุลกัน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกกระตุ้นความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในคลองภาษีเจริญของชาว อ.กระทุ่มแบน รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการค้า และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ได้มีพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ด้านวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอป ตลอดจนสินค้าจากภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น อำเภอกระทุ่มแบน จึงได้จัดทำโครงการ “155 ปี พื้นวิถีคลองภาษีเจริญ” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกกระตุ้นความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในคลองภาษีเจริญของชาว อ.กระทุ่มแบน รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการใน อ.กระทุ่มแบน และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการค้าและมีเงินทุนหมุนเวียนภายใน อ.กระทุ่มแบน เพิ่มขึ้น และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคเอกชน

ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้าจากโรงงานที่มาขายโดยตรงถึงผู้บริโภค รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินต่าง ๆ ตลอด 3 วัน อาทิ วงบรูด้าแบนด์, รำวงย้อนยุค สาวเพชรบุรี (6 ส.ค.) และวงมหาหิงค์ (7 ส.ค.)

ทั้งนี้ งาน “155 ปี พื้นวิถีคลองภาษีเจริญ” จะจัดไปจนถึงวันที่ 7 ส.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *