เตรียมเปิด ‘ศูนย์ราชการสะดวก’ ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก GECC รวม 10 หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดให้บริการประชาชนไม่เว้นวันหยุด ที่บริเวณชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เปิดให้บริการวันแรก 23 พ.ย. 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) บริเวณชั้น 2 โซน E – Center ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

ประกอบด้วยหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรวม 10 หน่วยงาน ให้บริการประชาชนใน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐ ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก และทั่วถึง เป็นการเพิ่มช่องทางงานบริการภาครัฐ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ในจุดเดียว ส่งผลให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ

โดยศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาคร จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมให้บริการประชาชนภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย

1. เคาท์เตอร์บริการ อำเภอ…ยิ้ม งานบริการบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนราษฎร์
– โทรศัพท์ 034-466893

2. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ
– โทรศัพท์ 034-466892

3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ให้คำแนะนำด้านการก่อสร้างอาคาร บริการแบบบ้านเพื่อประชาชน
– โทรศัพท์ 034-466899

4. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร บริการรับชำระภาษีรถยนต์
– โทรศัพท์ 034-466893

5. ศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน ให้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ลงทะเบียนสมัครงาน ฝึกวิชาชีพ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40
– โทรศัพท์ 034-466898

6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
– โทรศัพท์ 034-466895

7. สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร รับแจ้งเอกสารหาย
– โทรศัพท์ 034-466891

8. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร การขอติดตั้งประปา และชำระค่าน้ำประปา
– โทรศัพท์ 034-466896

9.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย
– โทรศัพท์ 034-466897

10. เทศบาลตำบลนาดี ให้คำแนะนำการรับบริการ และรับเรื่องแก้ปัญหาสาธารณูปโภค
– โทรศัพท์ 034-466894

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร มีกำหนดการจัดพิธีเปิดให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ในวันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

2 Replies to “เตรียมเปิด ‘ศูนย์ราชการสะดวก’ ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย”

  1. กรณีบัตรประชาชนหาย. ต้องทำยังไงบ้างครับ.
    ต้องเตรียมเอกสารไรมั่ง !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *