‘กอ.รมน.’ เปิดเวทีภาคประชาชนร่วมแก้ไขน้ำเสีย ‘คลองสี่วาพาสวัสดิ์’

กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร ร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน.เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น – เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสี่วาพาสวัสดิ์ โดยใช้หลักอริยสัจ 4 แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พร้อมทดลองบำบัดน้ำเสียด้วยสารเร่งตกตะกอน PAC ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พ.ย. 2560 ที่วัดพันธุวงษ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี กรุงเทพมหานคร เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีน้ำเน่าเสียคลองสี่วาพาสวัสดิ์ และคลองแนวลิขิต ในส่วนของภาคประชาชน

โดยมี พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมด้วย พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน., พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร และ นายสมพร อ่วมประทุม ประธานเครือข่าย ทสม. สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนที่เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นกว่า 80 คน

พล.ต.ปรเมศร์ กล่าวว่า บทบาทของ กอ.รมน. มีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ สิ่งใดที่เป็นปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ก็จะต้องลงไปแก้ปัญหา โดยเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือประชาชน ถ้าที่ไหนก็ตามประชาชนมีความเดือดร้อน กอ.รมน. จะลงไปแก้ไขให้หมดไป ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับหน่วยงาน ศปป 4. กอ.รมน. ภารกิจหลักคือการรักษาความมั่นคงภายใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเน้นเรื่องน้ำเป็นอันดับหนึ่ง สำหรับเป้าหมายที่ต้องการคือการฟื้นชีวิตคลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา ด้วยการบูรณาการและประชารัฐ โดยการผนึกกำลังกันระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นต้นแบบเพื่อให้คลองอื่นๆ ในจังหวัดได้ทำตาม โดยใช้วิธีแก้ปัญหาตามหลักพระพุทธศาสนา อริยสัจ 4 คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งในการพบปะคุยกับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ให้รู้ว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และภาคประชาชนจะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง

ทางด้าน พ.อ.เกรียงชัย กล่าวว่า กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร มีภารกิจหลายด้าน แต่ที่สำคัญที่สุด คือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาว จ.สมุทรสาคร ในทุกๆ เรื่อง สำหรับวันนี้ตนยินดีที่ได้มารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่างๆ ของพี่น้องประชาชน สำหรับข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้ ตนจะนำไปประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จะพยายามแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบการลักลอบปล่อยน้ำเสีย หรือการทิ้งกากอุตสาหกรรม ให้แจ้งทางสายด่วน กอ.รมน. 1374 หรือ กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร 034-413120

สำหรับปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนร้องเรียนในเวทีรับฟังความคิดเห็น คือปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลองน้อย และคลองแนวลิขิต ที่ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภค บริโภคได้ รวมทั้งมีผลต่อการเพาะปลูก การทำนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสภาพแวดล้อมมลพิษทางอากาศ มีผลต่อสุขภาพโดยรวม ส่งผลกระทบต่อชุมชนและอนาคตของเด็กๆ ตลอดแนวคลองมีกลิ่นเหม็นและน้ำมีสีดำ รวมทั้งปัญหาจากประตูเปิดปิดน้ำตามแนวคลอง และน้ำเน่าเสียจากโรงงานที่สะสมนานกว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับการดูแลจากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนข้อเสนอแนะนั้น มีทั้งให้สร้างเขื่อน 2 ฝั่งคลองเพื่อการถ่ายเทน้ำได้สะดวก ระบายน้ำรวดเร็ว ป้องกันและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง เน้นวิถีชุมชน อาชีพดั้งเดิม จำกัดโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้ทำลายสภาพแวดล้อม เอาผิดข้าราชการที่ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ พร้อมมีรางวัลให้กับผู้ที่หาหลักฐานเอาผิดโรงงานที่ลักลอบปล่อยน้ำเสีย สำหรับห้องแถวหรืออพาร์ทเมนต์ ให้มีระบบบ่อดักไขมัน การบำบัดน้ำ และปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

ในการนี้ ได้มีกิจกรรมสาธิตการเร่งการตกตะกอน ตามทฤษฎีการบำบัดน้ำเสีย โดยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมีด้วยการทำให้ตกตะกอน (Presipitation) ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยใช้สารเร่งตกตะกอน โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (Poly Aluminium Chloride) หรือ PAC ซึ่งมีภาคเอกชนยินดีให้การสนับสนุนร่วมกับ กอ.รมน. โดยมีการนำตัวอย่างน้ำในคลองสี่วาพาสวัสดิ์มาทดลอง ทั้งเปรียบเทียบระหว่างน้ำก่อนการบำบัด กับน้ำที่ใช้สารเร่งการตกตะกอน PAC และการใช้หลักการฝายน้ำล้น

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *