รุ่นพี่สอนน้อง! “ปลัดแต” นำทีม อบจ. ร่วมหารือ 3 ว่าที่ ส.ส. ก้าวไกล ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาสมุทรสาคร

3 ว่าที่ ส.ส. พรรคก้าวไกล เข้าพบ “ปลัดแต” นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมทีมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนขอคำแนะนำแก้ไขปัญหา เสนอแนะโครงการต่าง ๆ ในจังหวัดฯ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ผู้แทนราษฎรจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

วานนี้ (25 พ.ค.) เวลา 10.00 น. ว่าที่ ส.ส. สมุทรสาคร ทั้ง 3 เขต ของพรรคก้าวไกล ประกอบด้วย เขต 1 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม เขต 2 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล และเขต 3 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย พร้อมคณะ ร่วมเข้าพบกับ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะเลขานุการฯ เพื่อรับฟังเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และแนวทางการบริหารงานของ อบจ.สมุทรสาคร ที่เชื่อมโยงไปถึงรัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

สำหรับประเด็นที่ 3 ว่าที่ ส.ส. สมุทรสาคร พรรคก้าวไกล ได้หยิบยกขึ้นมาหารือพร้อมขอคำแนะนำจากนายก อบจ.สมุทรสาคร มีเรื่องของปัญหาทางด้านประมง ปัญหาน้ำทะเลหนุน ปัญหาขนส่งสาธารณะ ปัญหาน้ำประปาไหลช้า ปัญหาถนนชำรุด น้ำท่วมถนน การขุดฝังท่อบริเวณแยกอ้อมน้อย อันตรายจากการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ปัญหาสัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆ  ฝาท่อระบายน้ำชำรุด และทางม้าลายหน้าโรงเรียนหรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ทาง 3 ว่าที่ ส.ส. สมุทรสาคร พรรคก้าวไกล ได้นำเสนอกับทาง อบจ.สมุทรสาคร หากในอนาคตมีสิ่งใดให้พรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้ารับใช้ ก็พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมแนะนำให้ทาง อบจ.สมุทรสาครเปิดแพลตฟอร์มเพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของคนใน จ.สมุทรสาคร แล้วถ่ายทอดข้อมูลเหล่านั้นไปยังส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขอย่างรวดเร็ว รวมถึงผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจตำบล การส่งเสริมการสร้างศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยบริบาล และศูนย์ผู้สูงวัยเพื่อช่วยเหลือวัยทำงานให้สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่ต้องกังวลใจ การสร้างลานกีฬาและสวนสาธารณะประจำตำบล เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในชุมชนหรือตำบล เป็นต้น

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบจ. ถือเป็นพี่ใหญ่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจดีว่าหลาย ๆ คนมองว่า อบจ. มีอำนาจและมีงบประมาณที่สามารถดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ได้ แต่งานบางอย่างทำไมจึงไม่เข้าไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนนั้น ที่จริงแล้วอำนาจการบริหารงานหรือการพัฒนาจังหวัดนั้น อบจ. ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ในทุกเรื่อง เพราะเทศบาล หรือ อบต. สามารถดำเนินการเองได้และไม่ได้ร้องขอมายัง อบจ. หรือพื้นที่บางแห่งอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนนั้น อบจ. ก็ไม่มีสิทธิดำเนินการใด ๆ จนกว่ามีการร้องขอหรือยกมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้กฎหมายกำหนด แต่บางอย่างที่เป็นงานใหญ่เกินกว่าที่ อบจ. จะเข้าไปดำเนินการได้ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการให้แก่ประชาชน

นายอุดม บอกอีกว่า ในฐานะอดีต ส.ส. สมุทรสาคร ก็พร้อมเปิดประสบการณ์ในอดีตให้น้อง ๆ ว่าที่ ส.ส. สมุทรสาครทั้ง 3 คน ได้รับฟังทุกเมื่อ เพื่อนำไปคิดแล้วปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ซึ่งแนวคิด แนวทางการทำงานของแต่ละคน แต่ละยุคสมัยย่อมที่จะไม่เหมือนกัน แต่สามารถนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาปรับใช้ในปัจจุบันได้ ขณะที่สิ่งที่เหมือนกัน คือ ในฐานะผู้แทนราษฎร คือคนที่ประชาชนมุ่งหวังว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขา ยิ่งในยุคที่พรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงมาอย่างท่วมท้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นที่คาดหวังของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นทุกคนก็ต้องไม่ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง อีกอย่างเมื่ออาสาเข้ามารับใช้ประชาชนแล้ว ต้องทำหน้าที่อย่างแท้จริง และต้องเข้าถึงทุกคน ทุกอาชีพ ทุกสถานะอีกด้วย ทั้งนี้ หากว่าที่ ส.ส. สมุทรสาคร ทั้ง 3 คน ยังมีข้อหารือก็สามารถพบปะพูดคุยได้ตลอด ทาง อบจ.สมุทรสาคร ยินดีให้ความร่วมมือ  

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *