คปภ. จับมือ บ.พันท้ายนรสิงห์ฯ ติวเข้มความรู้ด้านประกันภัย พ.ร.บ.-รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

คปภ. ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัย พ.ร.บ. และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

วันนี้ (30 พ.ค. 66) เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 66 โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุนทร วัฒนาพร ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด นางอรุโณทัย ทองพรหม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดสมุทรสาคร พ.ต.อ.ธีระเดช อธิภัคคกุล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายสันติ สุรเจริญชัยกุล ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้แทนบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสมุทรสาคร พร้อมพนักงานบริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด เข้าร่วม

สำหรับโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 66 ในครั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ชี้ให้เห็นความสำคัญของการทำประกันภัยรถภาคบังคับ อีกทั้งยังมีการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยการมอบหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบแก่พนักงานที่เข้ารับการอบรม และการปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เห็นความสำคัญของหมวกนิรภัยที่สามารถช่วยลดผลกระทบรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *