อบจ.สมุทรสาคร มอบอะลูมิเนียม ให้ กรมควบคุมมลพิษ ทำขาเทียม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายก อบจ.สมุทรสาคร นำห่วงอะลูมิเนียมและวัสดุอื่นกว่า 100 กก. มอบให้กรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำไปทำขาเทียม ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 ที่กรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท กรุงเทพฯ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะ ได้ร่วมกันนำห่วงอะลูมิเนียม จำนวน 70 กิโลกรัม ฝาห่วงน้ำดื่ม 25.2 กิโลกรัม ฝาวัคซีน 2.8 กิโลกรัม และฝากระป๋อง 4.9 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 102.9 กิโลกรัม มอบให้กับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เพื่อนำไปใช้ทำขาเทียมมอบให้แก่ผู้พิการต่อไป

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่ อบจ.สมุทรสาคร ได้จัดรับบริจาคห่วงอะลูมิเนียมจากพี่น้องประชาชนใน จ.สมุทรสาคร เพื่อมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยนิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์ประธานจัดตั้งมูลนิธิฯ นั้น ต่อมาแม้การดำเนินโครงการดังกล่าวจะยุติไปแล้ว แต่ยังคงมีประชาชนนำห่วงอะลูมิเนียมและวัสดุที่สามารถนำไปทำขาเทียมได้ มามอบให้กับ อบจ.สมุทรสาคร อย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับในปีนี้เป็นวาระโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทาง อบจ.สมุทรสาคร จึงได้นำห่วงอะลูมิเนียมและวัสดุอื่น ๆ ที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดรวมกว่า 100 กิโลกรัม ไปมอบให้แก่กรมควบคุมมลพิษเพื่อนำไปทำขาเทียมมอบแก่ผู้พิการขาขาดทำให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *