สมุทรสาครจัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 66 – วันสิ่งแวดล้อมโลก

ทสจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 66 และวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก ลดพลาสติก”ณ บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. 66 ที่บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสาคร และวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก ลดพลาสติก” โดยมี นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร) นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์ ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน เครือข่าย ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

นายวัฒนา พรประเสริฐ ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และลดมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 และเพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ ทั้งพันธุ์ไม้ป่าบก และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เช่น นนทรี จิกทะเล และตีนเป็ดน้ำ จำนวน 150 ต้น บริเวณพื้นที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ การบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ การรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่มีอยู่เดิม พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้ จำนวน 400 ต้น เช่น ขนุน มะขาม และมะฮอกกานี ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และจะมีการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “รักษ์โลก ลดพลาสติก : Beat Plastic Pollution” ซึ่งสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร สนับสนุนกล้าไม้ที่ใช้ปลูกและแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทางด้านนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การปลูกต้นไม้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้อย่างมาก จากข้อมูลของกรมป่าไม้ระบุว่าต้นไม้ 1 ต้นทำความเย็นได้ 120,000 บีทียูต่อชั่วโมง เท่ากับแอร์ 1 ตัน ซึ่งสามารถช่วยลดอุณหภูมิบริเวณโดยรอบได้ถึง 2-4 องศาเซลเซียส ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 9-15 กิโลกรัมต่อปี หรือ 1 ตันตลอดอายุของต้นไม้ ช่วยดูดซับฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศได้ 1.4 กิโลกรัมต่อปี ช่วยสร้างออกซิเจนได้ 200,000-250,000 ลิตรต่อปี ซึ่งเพียงพอสำหรับมนุษย์หายใจ 2 คน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *