เทศบาลนครสมุทรสาคร เรียกผู้รับเหมาชี้แจงซ่อมสะพานมหาชัย

เทศบาลนครสมุทรสาคร เรียกผู้รับเหมาประชุมชี้แจง แผนการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย เบื้องต้นไม่มีการปิดสะพาน ส่วนรถบรรทุกต้องพิจารณาอีกครั้ง

วันนี้ (1 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เรียกบริษัทผู้รับเหมาประชุมชี้แจงแผนการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย โดยมีนายศักดิ์ชัย นิมิตรปัญญา รองนายกเทศมนตรีฯ กองช่างเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมรับฟัง สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เร็ปคอนเซอร์วิส จำกัด มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 150 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 21 ต.ค. 66 โดยในช่วงแรกจะเข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจพร้อมประเมินสภาพคาน เสา และตอม่อในแต่ละต้น เตรียมความพร้อมก่อนจะนำเครื่องจักรเข้าดำเนินงานซ่อมแซม ในช่วงประมาณกลางเดือน มิ.ย. นี้

ส่วนวิธีการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย จะซ่อมเฉพาะโครงสร้างใต้สะพาน ทั้งเสา คาน และตอม่อที่เสียหาย โดยใช้วิธีการสกัดคอนกรีตชั้นนอกที่แตกออกให้หมดจนพบเหล็กเส้น ขัดสนิมที่เหล็กเดิมออก และเสริมเหล็กใหม่เข้าไป รวมทั้งทาน้ำยาป้องกันสนิม ก่อนจะใช้ซีเมนต์ประสานโครงสร้างเสาและตอม่อ ปิดทับภายนอกด้วยสารเคลือบพอกผิวให้มีความแข็งแรง โดยจะลงมือซ่อมแซมกับเสาสะพานไปทีละคาน พร้อมเสริมคานค้ำยันและติดตั้งเครื่องวัดการทรุดตัวอีกด้วย สำหรับประเด็นเรื่องของการปิดสะพานขณะซ่อมแซม จากการชี้แจงของผู้รับเหมายังคงมีการเปิดให้ใช้สะพาน ส่วนรถบรรทุกจะต้องพิจารณาอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร และจะต้องไม่ส่งผลกระทบในการซ่อมแซมสะพานดังกล่าว

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *