จังหวัดสมุทรสาคร คว้าอันดับ 1 ขับเคลื่อน ITA สูงสุด กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

จังหวัดสมุทรสาคร รับมอบรางวัล ITA Awards 2023 จังหวัดที่มีการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของอำเภอ กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก จากสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จัดงานประกาศผลรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) หรือ “ITA Awards 2023” ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจ และอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานผู้มอบรางวัล ณ ห้องนนทบุรี ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับรางวัล ITA Awards 2023 ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปี 66 จะมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA สูงสุด 3 อันดับแรก และหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุน ITA ในกลุ่มของตน จนมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มของตนสูงสุด โดยจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลในประเภทจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการประเมิน ITA ของอำเภอ ประจำปี 66 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดขนาดเล็ก ระดับผ่านดี มีผลคะแนน 96.97 คะแนน โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมรับมอบรางวัลดังกล่าว

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *