จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหิดล

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ โคกขาม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2566 นายอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนั้นถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้วนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้ง แล้วยกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ พร้อมกล่าวคำว่า “เฮ้” พร้อมกัน เป็นอันจบพิธี

จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนแยกย้ายเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งปลูกพืชผักสวนครัว เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมทั้งแสดงออกถึงความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกัน ในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 69 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 7 ในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นพระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเป็นต้นราชสกุล “มหิดล”

พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา พระองค์ทรงพระประชวรต้องประทับในพระตำหนักวังสระปทุม และสวรรคตเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2472 ด้วยพระโรคฝีบิดในพระยกนะ (ตับ) โดยมีโรคแทรกซ้อนคือพระปัปผาสะบวมน้ำและพระหทัยวาย พระชนมายุได้ 37 พรรษา 8 เดือน 23 วัน

ต่อมาในปี 2493 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบรรดาศิษย์เก่าศิริราช ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีการร่วมใจกันสร้างพระราชาอนุสาวรีย์ขึ้น ณ ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดพระราชอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2493 และนับแต่นั้นเป็นต้นมาทุกวันที่ 24 กันยายน วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ของทุกปี จึงเป็นวัน “วันมหิดล”

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *