อจร.สค. รับรองโครงการ ”ริเวียร่าสามสมุทร” รอชงอธิบดี ทช. – ซ่อมสะพานมหาชัยคืบหน้ากว่า 84%

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกฯ สมุทรสาคร มีรายงานความคืบหน้าก่อสร้าง “ทางยกระดับพระราม 2” ช้ากว่าแผนงาน เร่งรัดผู้รับจ้างทำงานช่วงกลางวัน ปิดเบี่ยงการจราจร 1 ช่อง อีกโครงการ “แยกต่างระดับบ้านแพ้ว” ไม่คืบหน้า เหตุเจอพิษฝนตกหนักบ่อย ขณะที่ซ่อมสะพานมหาชัย ก้าวหน้ากว่า 84 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งที่ประชุมฯ รับรองโครงการ “ริเวียร่าสามสมุทร” เตรียมผลักดันให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทสนับสนุนต่อไป  

เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 7 พ.ย. 2566 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร (อจร.สค.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

สำหรับประเด็นในการประชุม มีเรื่องการรายงานความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 ขณะนี้ผลงานอยู่ที่ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งช้ากว่าแผนงาน โดยติดขัดเรื่องการติดตั้ง Segment ในหลายตอน จึงได้มีการให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานโดยให้เริ่มทำงานในช่วงกลางวัน เพื่อให้เสร็จงานตามสัญญาในเดือน ม.ค. 2568 และมีการปิดเบี่ยง 1 ช่องจราจรทางหลักเลนขวาสุดที่อยู่ชิดกับเขตก่อสร้าง ช่วง 09.00 – 16.00 น. ทำให้ ถ.พระราม 2 บางช่วงการจราจรทางหลักเหลือ 2 ช่องจราจร โดยการปิดเบี่ยงจราจรจะพิจารณาตามพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ได้ปิดการจราจรพร้อมกันทั้งเส้น และช่วงวันหยุดยาวจะไม่มีการปิดการจราจรทางฝั่งขาออกกรุงเทพฯ

โดยในที่ประชุมได้แจ้งปัญหาเรื่องการก่อสร้างทางขึ้นช่วงบริเวณทางแยกต่างระดับเอกชัย ถ.พระราม 2 กม.21 ย่านมหาชัยเมืองใหม่ ที่ขึ้นตอม่อแล้วถูกปล่อยทิ้งไว้ ซึ่งชาวบ้านร้องเรียนหลายรอบเรื่องฝุ่นละออง ผิวถนนขรุขระเป็นหลุมบ่อ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายจราจรไม่ชัดเจน อีกทั้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งทางกรมทางหลวงจะซ่อมแซมผิวถนนให้ใช้ได้เป็นการชั่วคราว และจะเร่งรัดติดตามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายไฟสัญญาณ เนื่องจากเพิ่งจะได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินจากการเวนคืนเพราะพื้นที่เขตทางไม่พอ และหากได้ทำการรื้อย้ายสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ ก็จะได้ทำการปิดถนนเพื่อทำการบูรณะถนนทั้งสองฝั่งอีกครั้ง

และความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว ขณะนี้ผลงานช้ากว่าแผน ขณะที่เรื่องงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดได้ดำเนินการรื้อย้ายแล้วเกือบทั้งหมด ก็จะได้ทำการเร่งงานต่อไป แต่เนื่องจากช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเจออุปสรรคเรื่องของฝนตกหนัก ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง แต่ทางกรมทางหลวง และผู้รับจ้างได้วางแผนกันอยู่ตลอด เพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 2 ส.ค. 2567 ส่วนเรื่องสะพานลอยคนเดินข้ามใหม่ ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบสะพาน ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอแนะให้ทางชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ และต้องให้เจ้าของที่ดินบริเวณใกล้จุดก่อสร้างยินยอมด้วย อีกทั้งต้องให้สะพานลอยตัวใหม่แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถทุบสะพานลอยตัวเก่าได้

ส่วนผลความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย ทางกองช่างเทศบาลนครสมุทรสาคร ชี้แจงว่า มีความก้าวหน้าสะสม 84.45 เปอร์เซ็นต์ ล่าช้ากว่าแผน 15.55 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากขณะที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของเสา คาน และคานรัดหัวเสา ปรากฏว่าส่วนที่เสียหายมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะฝั่งขาเข้าเมืองมหาชัย อีกส่วนหนึ่งเกิดปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงในเวลากลางวัน ทำให้คนงานไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานโดยปกติได้ ตอนนี้งานส่วนใหญ่ที่จะล่าช้า คืองานส่วนท้องพื้นสะพาน ที่เชื่อมระหว่างสะพานเก่าและสะพานใหม่เข้าด้วยกัน ขณะที่หน้างานได้มีการเปิดการจราจรโดยปกติทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. นี้

ขณะที่เรื่อง “โครงการเส้นทางริเวียร่าสามสมุทร” ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูลความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการศึกษาออกแบบแล้ว โดยเป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) ของกรมทางหลวงชนบท จาก อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ผ่านเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เข้าสู่พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ข้ามแม่น้ำท่าจีน และสิ้นสุดโครงการที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 83.8 กม. มูลค่าการลงทุนรวม 4,275.1 ล้านบาท

โดยแบ่งสัญญาออกเป็น 4 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 เป็นการปรับปรุงถนนเดิม ระยะทาง 33.88 กม. มูลค่าการลงทุน 788.2 ล้านบาท, สัญญาที่ 2 เป็นการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแห่งใหม่ ต.บางหญ้าแพรก ระยะทาง 4.04 กม. มูลค่าการลงทุน 2,342.0 ล้านบาท, สัญญาที่ 3 เป็นการปรับปรุงถนนเดิม และก่อสร้างถนนใหม่ ช่วง ต.บางกระเจ้า ถึง ต.กาหลง ระยะทาง 17.64 กม. มูลค่าการลงทุน 829.5 ล้านบาท และสัญญาที่ 4 ปรับปรุงถนนเดิม ตั้งแต่ ต.กาหลง จนถึงเขต จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 28.24 กม. มูลค่าการลงทุน 315.4 ล้านบาท

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มิมติรับรอง ซึ่งแขวงทางหลวงสมุทรสาครจะได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) เพื่อให้การรับรองอีกครั้ง และจะได้มีหนังสือไปถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบเพื่อยกระดับมาตรฐานทางสาย สค.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.46+300) – บ้านชายทะเลกาหลง เรื่องรายงานผลความคืบหน้าการบริหารจัดการจราจรเส้นทางบางปลาแยกวัดป่าชัยรังสี บริเวณหน้าตลาดชุมพล สายทาง สค.4019 และเรื่องการออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกสมุทรสาคร อีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *