สมุทรสาครเปิดการแข่งขัน กีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566

เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่าง 25-26 พ.ย. 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)  

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 พ.ย. 2566 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566  โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร ดร.ปรัชญา สภาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ในฐานะประธานชมรมกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร นายประสิทธิ์  จุ่นขจร กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน 

นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันให้แก่นักกีฬายูโดให้มีมาตรฐานในระดับสากล  รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬายูโด กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการแข่งขันทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อเสริมทักษะด้านกีฬายูโดและพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน สร้างการพัฒนากีฬายูโดเพื่อความเป็นเลิศ และจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการและส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ มียุวชนและเยาวชนที่เป็นนักกีฬายูโดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเข้ามาร่วมการแข่งขัน จำนวน 500 คน  และเป็นนักเรียนนักกีฬายูโดจากโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) และโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ในสังกัดทีมเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 50 คน เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวมกว่า 1,000 คน ซึ่งมีการแข่งขันยูโดทั้งหมด 5 รุ่น คือ รุ่น 8 ปี, 10 ปี, 12 ปี, 14 ปี และ 16 ปี โดยกรรมการตัดสินได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  และเป็นเจ้าภาพร่วมกับเทศบาลนครสมุทรสาคร ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันกีฬายูโดครั้งนี้  พร้อมทั้งขอให้นักกีฬายูโด เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีความสุข รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นำประสบการณ์ที่ได้รับในการแข่งครั้งนี้ ไปพัฒนาฝึกฝนตนเองให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการแข่งขันกีฬายูโดในระดับที่สูงขึ้นเพื่อความเป็นเลิศต่อไป

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ย. 2566 ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” โดยมีร้านค้า ร้านอาหารจำหน่ายมากมาย และในวันที่ 27 พ.ย. 2566 จะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ  มีการสอนทำกระทงฟรีและจัดสถานที่ไว้ให้ลอยกระทง  พร้อมทั้งมีรถรางไว้คอยบริการรับ-ส่ง สำหรับนักกีฬายูโดที่เดินทางมาร่วมแข่งขัน ได้ไปร่วมชมงานทุกวันอีกด้วย จึงขอเชิญชวนชาวสมุทรสาคร มาร่วมชมร่วมเชียร์นักกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร และมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ในวันที่ 25-26 พ.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 16.00 น.  ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) 

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *