สมุทรสาครจัดพิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำกองลูกเสือจากสถานศึกษา และลูกเสือชาวบ้าน ร่วมวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีกองลูกเสือ/เนตรนารี จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ลูกเสือชาวบ้าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของลูกเสือ เนตรนารี ที่มีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง 

ด้วยวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และพระองค์ท่านยังทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ด้วยพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเห็นว่าประเทศชาติ จะมีความมั่นคงได้นั้น จำเป็นต้องมีกำลังกองทัพที่เข้มแข็ง ประชาชนมีสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงมุ่งมั่นรักษาอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากองอาสาสมัครพลเรือนขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2454 โดยพระราชทานชื่อว่า “กองเสือป่า” เพื่อฝึกหัดข้าราชบริพารและพลเรือนให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทหาร ทรงรับเป็นพระราชธุระในกิจการทั้งปวง ทรงวางระเบียบข้อบังคับการปกครองแบบสั่งสอนฝึกหัดอบรม ทรงทุ่มเทกำลังตรากตรำพระวรกาย นำกองเสือป่าทำการซ้อมรบด้วยพระองค์เอง ยังผลให้กองเสือป่า สามารถทำหน้าที่เป็นกองกำลังสำรองของกองทัพบกและตำรวจในยามที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขันได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรง คำนึงถึงกุลบุตรและกุลธิดาที่จะเติบโต เป็นกำลังอันสำคัญของชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนากิจการลูกเสือขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2454 ทรงร่างข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือด้วยพระราชหัตถเลขา ทรงฝึกอบรมลูกเสือร่วมกับเสือป่าด้วยพระองค์เอง และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือเผยแพร่ไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร เพื่ออบรมเยาวชนให้มีใจกล้าหาญ เข้มแข็ง อดทน มุ่งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม และจะได้เป็นผู้สืบเผ่าพันธุ์บรรพชนนักรบผู้กล้า ทำการป้องกันรักษาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในภายภาคหน้า กิจการลูกเสือจึงยังคงเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามกาลสมัยจวบจนทุกวันนี้

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *