วัดป้อมวิเชียรโชติการามฯ ถวายลูกนิมิต สมโภชพระอาราม 244 ปี

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) จัดพิธีถวายลูกนิมิต ฉลองพระอุโบสถ 244 ปี หลังจากจัดงานปิดทองลูกนิมิต 9 วัน 9 คืน 

วันนี้ (19 ก.พ.) เวลา 09.09 น. ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ได้จัดให้มีพิธีถวายลูกนิมิต ภายหลังจากที่ทางวัดได้จัดงานปิดทองลูกนิมิตมาเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน โดยมีนายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายอำเภอกระทุ่มแบน และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เนื่องในงานปิดทองลูกนิมิตของวัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง)

สำหรับพระอุโบสถหลังเดิมของวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ได้สร้างมา 244 ปี ตามที่ปรากฏหลักฐานจารึกบนหน้าบันพระอุโบสถหลังเดิมว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2323 ต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จนยากที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ได้ แต่ด้วยเหตุที่พระอุโบสถมีความจำเป็นต่อการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ ซึ่งต้องทำในเขตพัทธสีมาเท่านั้น ดังนั้น พระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูวิเชียรโชติคุณ จึงมีดำริในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น ออกแบบแปลนก่อสร้างโดยอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เริ่มวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2542 ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2543 เรื่อยมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 24 ปีเศษ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 200  ล้านบาทเศษ  

ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธวชิรปราการ (หลวงพ่อเพชร) ขนาดหน้าตัก 105 นิ้ว เป็นพระประธานประจำพระอุโบสถ และพระพุทธรูปศิลาแรง “หลวงพ่อแดง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่วัดป้อมวิเชียรโชติการามฯ มานานนับร้อยปี ขณะที่พระอุโบสถหลังใหม่นี้ เป็นแบบทรงไทยจัตุรมุข 2 ชั้น มียอดมณฑป 9 ชั้น บนยอดมณฑปมีฉัตร 9 ชั้น หุ้มด้วยทองคำแท้ น้ำหนัก 489 บาท โดยถือเอาตาม พ.ศ. เกิดของเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ 2489 โดยตัดเลขหน้าออก ทำให้ก่อเกิดคุณค่าและสวยงามที่สุด เพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เป็นสมบัติของประเทศชาติ และของชาวสมุทรสาครต่อไปในอนาคต ขณะที่การก่อสร้างพระอุโบสถหลังนี้ สำเร็จเสร็จสิ้นได้เพราะอาศัยกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะชาวสมุทรสาคร และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562

สำหรับการจัดงานปิดทองลูกนิมิตที่จัดขึ้นนี้ ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระอุโบสถอันเป็นถาวรวัตถุสำคัญในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการสมโภชพระอาราม 244 ปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้บำเพ็ญบุญให้พิเศษยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ประชาชนในชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคีร่วมกันจัดงานให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี โดยภายหลังจากที่การจัดงานสิ้นสุดลงเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนั้น ทางเจ้าอาวาสวัดจึงได้จัดให้มีพิธีถวายลูกนิมิต โดยยึดตามแบบโบราณที่ถือปฏิบัติในสมัยพุทธกาล

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

ประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *