สภ.เมืองสมุทรสาคร ขับเคลื่อนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สภ.เมืองสมุทรสาคร ตรวจสารเสพติดพร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ต.บ้านเกาะ

วันนี้ (28 ก.พ.) ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร พร้อม พ.ต.ท.สุขุม เพาะไธสง รองผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาคร พ.ต.ท.โสภาส ถนนทิพย์ สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร พ.ต.ต.สุจิน เสนาสนะ สวป.(ชส.) สภ.เมืองสมุทรสาคร นำเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองสมุทรสาคร ตรวจสารเสพติด พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร และผู้นำชุมชน ต.บ้านเกาะ เข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการฟื้นฟูบำบัดแบบ CBTx โดยชุมชนฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการตรวจสารเสพติดผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ผลการตรวจไม่พบว่ามีการใช้สารเสพติด รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ การเล่นกีฬา ดนตรีบำบัด การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้รับการบำบัด จัดหางานฝึกอาชีพสร้างโอกาสให้กับผู้บำบัดที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *