อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับเทศบาลเกษตรพัฒนา อบต.คลองตัน จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง อ.บ้านแพ้ว 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 เม.ย. 2567 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ อบจ. สมุทรสาคร ประจำปี 2567 ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายธนพันธ์ พังจุนันท์ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายเฉลา ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา นายเฉลิม เกตุแก้ว นายก อบต.คลองตัน รวมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านแพ้ว ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ อบจ.สมุทรสาคร ได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อบต.คลองตัน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และลูกหลานของผู้สูงอายุในพื้นที่ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสืบทอดบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ก่อให้เกิดความผูกพันในครอบครัว เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกทั้งยังปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ “ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย” ในโอกาสที่ได้รับการประกาศและรับรองจากองค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อีกด้วย

สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ ภายหลังจากที่ทำพิธีเปิดป้ายงานโครงการฯ แล้ว ทางประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมโครงการ ก็ได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคลองตันและเกษตรพัฒนา ซึ่งแต่ละคนก็ใส่ผ้าไทยลายขอหรือเสื้อลายดอก มาร่วมกิจกรรมสร้างสีสันและรอยยิ้มที่สดใส

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *