สมุทรสาคร สืบสานประเพณีสงกรานต์คนไทยเชื้อสายรามัญ ตำบลเจ็ดริ้ว

อบต.เจ็ดริ้ว-สภาวัฒนธรรมสมุทรสาคร จัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายรามัญ

วานนี้ (13 เม.ย.) เวลา 17.00 น. ที่วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และสภาวัฒนธรรมตำบลเจ็ดริ้ว จัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์ของคนไทยเชื้อสายรามัญตำบลเจ็ดริ้ว โดยมี นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว นายประเทือง กลับบ้านเกาะ นายก อบต.เจ็ดริ้ว นายปัญญา ชวนบุญ ที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์ นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย สส. สมุทรสาคร เขต 3 นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นายเอกชัย เฮ้งเจริญสุข ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพ้ว รวมถึงผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พี่น้องชาวตำบลเจ็ดริ้วเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

นายประเทือง กลับบ้านเกาะ นายก อบต.เจ็ดริ้ว กล่าวว่า โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทย, เพื่อเป็นการแสดงถึงคุณงามความดีแก่บุพการรี ผู้สูงอายุหรือ ผู้ใหญ่ในชุมชุนที่เคยทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น, เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวิถีชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านในเทศกาลประเพณีสงกรานต์, เพื่อส่งเสริมความอบอุ่นแก่สถาบันครอบครัวและสร้างจิตสํานึกรักถิ่นให้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามสมควรแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับสังคมไทย และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมวิถีรามัญแบบดั้งเดิม ทำให้เด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เห็นรูปแบบการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่เคยมีมา

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่นางสงกรานต์ตำบลเจ็ดริ้ว เริ่มจากรถพระพุทธรูป ขบวนนางรำสาวมอญเจ็ดริ้วที่แต่งตัวด้วยชุดชาวมอญ นุ่งซิ่น ห่มสไบมอญที่ปักลวดลายด้วยมือสวยงาม การแห่หงส์  ขบวนธงตะขาบ หนูน้อยนพมาศ นางสงกรานต์เจ็ดริ้ว จากนั้นเป็นการแสดงการละเล่นลาวกระทบไม้ จากนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว การรำเพลง “สาวมอญคนสวย” จากกลุ่มสตรีวัดเจ็ดริ้ว การแสดงสาธิตอาหารภูมิปัญญาวิถีรามัญ การประกวดการแข่งขันการก่อพระเจดีย์ทราย การสาธิตปักสไบมอญ การสาธิตการทำธงตะขาบ และการทำพวงมโหตร เป็นต้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *