“มด-รัชนีกร สิงยะเมือง” สาวร้อยเอ็ดสวยสมมงคว้า “เทพีสงกรานต์วัดบางปิ้ง” ปี 2567

เทศบาลตำบลนาดี จ.สมุทรสาคร จัดประกวดเทพีสงกรานต์วัดบางปิ้ง ปี 2567 “น้องมด” รัชนีกร สิงยะเมือง สาวงามชาวร้อยเอ็ด จากรั้วครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ คว้าตำแหน่งไปครอง

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 14 เม.ย. 2567 ที่วัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์วัดบางปิ้ง ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567 โดยมี นายสุมิตร แผนทัด นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ประธานกรรมการจัดงานฯ นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายศิริโรจน์ ธนิกกุล สส. สมุทรสาคร เขต 2 รวมถึงสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาดี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาดี เข้าร่วมพิธี

นายสุมิตร แผนทัด นายกเทศมนตรีตำบลนาดี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดบางปิ้ง ดำเนินการจัดงานโดยเทศบาลตำบลนาดี ร่วมกับวัดบางปิ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน กำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 14 – 15 เม.ย. 2567 รวม 2 วัน โดยมีการทำบุญตักบาตร ประกวดเทพีสงกรานต์ และมีขบวนแห่เทพีสงกรานต์วัดบางปิ้งสู่ตัวจังหวัด และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เป็นสิริมงคล รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลนาดี และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานบำรุงรักษาศิลปะ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ในการประกวดเทพีสงกรานต์วัดบางปิ้ง ทุก ๆ ปีที่ผ่านมา มีสาวงามที่เข้าร่วมการประกวดมาจากทั่วประเทศ และเชิญคณะกรรมการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป เป็นผู้ตัดสินตำแหน่งเทพีสงกรานต์ และอีกสองตำแหน่ง คือ ตำแหน่งขวัญใจบางปิ้ง ที่ตัดสินโดยภาคประชาชน และตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนเป็นผู้ตัดสิน ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดบางปิ้ง ประจำปี 2567 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างดียิ่ง

สำหรับกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์วัดบางปิ้ง จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 39 โดยเปิดรับสมัครสาวงามอายุระหว่าง 17-25 ปี จากทั่วประเทศเพื่อเข้าประกวด ซึ่งในครั้งนี้มีสาวงามเข้าร่วมประชันโฉมในชุดไทยจักรี จำนวน 47 คน ในการนี้ น.ส.กมลพร ทองพล เทพีสงกรานต์วัดบางปิ้ง ประจำปี 2566 ก็ได้เดินทางมาอำลาตำแหน่งด้วย ซึ่งในปีนี้ผลการประกวดเทพีสงกรานต์วัดบางปิ้ง ประจำปี 2567 ได้แก่ น.ส.รัชนีกร สิงยะเมือง หรือน้องมด อายุ 23 ปี ผู้เข้าประกวดหมายเลข 23 โดยน้องมด จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศบนเวทีต่าง ๆ อาทิ นางสาวมหาสารคาม ปี 2562 ธิดาสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด ปี 2563 รองอันดับ 1 นางสาวสมิหลา จ.สงขลา ล่าสุดคว้ารางวัลธิดาผ้าหมี่-ขิด จ.อุดรธานี ปี 2566

ส่วนรองเทพีสงกรานต์อันดับหนึ่ง ได้แก่ น.ส.จารุปิยา บริบาลบุรีภัณฑ์ หรือน้องโณนี่ อายุ 23 ปี ผู้เข้าประกวดหมายเลข 12 พร้อมรับรางวัลอีกสองตำแหน่ง ได้แก่ รางวัลแต่งกายงาม และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน, รองเทพีสงกรานต์อันดับสอง ได้แก่ น.ส.กัญญาณัฐ เจริญชวลิตกุล หรือน้องฟ้า อายุ 18 ปี ผู้เข้าประกวดหมายเลข 20, รองเทพีสงกรานต์อันดับสาม ได้แก่ น.ส.เกวลิน จันทะดี หรือน้องเชอรี่ อายุ 21 ปี ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1, รองเทพีสงกรานต์อันดับสี่ ได้แก่ น.ส.โซเฟียร์ สทอตต์ หรือน้องโซเฟียร์ อายุ 17 ปี ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7 และรางวัลขวัญใจบางปิ้ง ได้แก่ น.ส.ชัญญามาศ สุนทรศักดิ์สิทธิ์ หรือน้องสกาย อายุ 22 ปี ผู้เข้าประกวดหมายเลข 39 โดยผู้ได้รับตำแหน่งทุกคนจะเข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์ไปยังตลาดมหาชัย และร่วมพิธีสรงน้ำพระวัดบางปิ้ง ในวันที่ 15 เม.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *