สมุทรสาครเดินหน้าเลือก สว. – กกต.จว.จัดติวเข้มความรู้ผู้สมัคร เคาะสถานที่รับสมัครทั้ง 3 อำเภอ

สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร จัดอบรมความรู้การเลือก สว. 2567 เผยสถานที่รับสมัครทั้ง 3 อำเภอ ขณะที่ยอดรับใบสมัครฯ รวมกว่า 200 คนแล้ว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 พ.ค. 2567 ที่ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยมีนายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร) รวมถึงคณะกรรมการการเลือก สว. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ที่มีความสนใจการสมัครรับเลือกเป็น สว. เข้าร่วม

นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผอ.สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 107 บัญญัติให้วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกมีจำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ อาชีพ หรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกกันเอง เพื่อให้ได้รายชื่อ จำนวน 200 คน 

ดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายแก่บุคคลที่มีความสนใจจะลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 100 คน และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนเพื่อให้บุคคลที่สนใจจากกลุ่มอาชีพสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา และเข้ากระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการรับใบสมัครการเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอทุกแห่งนั้น ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567 มีจำนวนผู้มารับใบสมัครฯ ทั้งสิ้น 244 คน จากทั้ง 3 อำเภอ ส่วนการรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้น ได้มีการกำหนดสถานที่รับสมัครในแต่ละอำเภอดังต่อไปนี้ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร, อำเภอกระทุ่มแบน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ และอำเภอบ้านแพ้ว ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พ.ค. 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ ในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้น ได้มีการกำหนดวันเลือกระดับอำเภอ 9 มิ.ย. 2567 วันเลือกระดับจังหวัด 16 มิ.ย. 2567 และวันเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. 2567

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *