ยอดรับใบสมัคร สว. 8 วัน สมุทรสาคร 341 คน กระทุ่มแบนมากสุด

สรุปรับใบสมัคร สว. 8 วัน ยอดรวมทั่วประเทศ 28,211 คน ส่วน จ.สมุทรสาคร รวมทั้ง 3 อำเภอ จำนวน 341 คน ก่อนเปิดให้ยื่นใบสมัคร 20-24 พ.ค. นี้

วันนี้ (18 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบรายงานการรับเอกสารการสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร สะสมรวม 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-17 พ.ค. 2567 พบว่ามียอดผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว. เข้ารับเอกสารฯ จากทั่วประเทศ จำนวน 28,211 คน โดยกรุงเทพมหานคร มีผู้มาขอใบสมัครมากที่สุด คือ 2,977 คน เมื่อแยกเป็นรายเขตอำเภอ จาก 928 อำเภอทั่วประเทศ พบว่า อำเภอที่มีผู้มาขอใบสมัครมากสุด คือ อำเภอเมืองลพบุรี 265 คน

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยกับ “สาครออนไลน์” ว่า จังหวัดสมุทรสาครมีผู้มาขอใบสมัครรับเลือกเป็น สว. จากทั้ง 3 อำเภอ ขณะนี้มีจำนวน 341 คน จำแนกเป็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร 133 คน อำเภอกระทุ่มแบน 155 และอำเภอบ้านแพ้ว 53 คน

สำหรับผู้สนใจประสงค์ที่จะลงสมัครเลือก สว. สามารถนำบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนไปขอรับใบรับสมัครฯ ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งจนถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้หลักฐานแสดงตน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยการเปิดรับสมัครรับเลือกเป็น สว. จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอกำหนด โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการกำหนดสถานที่รับสมัครดังต่อไปนี้ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ และอำเภอบ้านแพ้ว ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว

ทั้งนี้ วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา แบ่งออกเป็น วันเลือกระดับอำเภอ 9 มิ.ย. 2567 วันเลือกระดับจังหวัด 16 มิ.ย. 2567 และวันเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. 2567 โดยผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็น สว. จะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *