สมุทรสาครวางพวงมาลาถวายสักการะ “กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” เนื่องในวันอาภากร

สมุทรสาคร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาส “วันอาภากร” ณ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 นายสรวิชญ์ แซ่ลิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาส “วันอาภากร” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ฯ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน้าวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมผู้แทนส่วนราชการ กองทัพเรือ สมาคมการประมงสมุทรสาคร และประชาชนชาวสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพระนามเดิมคือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงเป็นต้นราชสกุล “อาภากร” ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่า “องค์บิดาแห่งทหารเรือไทย” พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านตําราแพทย์แผนโบราณ สามารถให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย โดยมิได้ทรงถือพระองค์ และเลือกปฏิบัติว่าคนมีคนจน จนพระเกียรติคุณ ในนาม “หมอพร” ขจรขจายทั่วไปในวงกว้าง

อีกทั้งยังทรงเป็นจิตรกร เขียนภาพลายไทยที่งามวิจิตร ดังปรากฏฝีพระหัตถ์ที่ผนังโบสถ์วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท และยังได้ทรงพระนิพนธ์เพลงทหารเรือ อาทิ เพลงดอกประดู่ เพลงเดินหน้า และเพลงดาบของชาติ ที่มีเนื้อหาของบทเพลงปลุกใจให้เข้มแข็ง เป็นการปลูกฝังทหารเรือทุกยุคทุกสมัย ให้เกิดความรักชาติ รักแผ่นดิน และมีความสามัคคี อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดี งามของทหารเรือสืบมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ริมแม่น้ำท่าจีน ก่อนถึงปากอ่าวมหาชัย ประกอบด้วย พระรูปฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือสูง 9 เมตร ฐานสูงจากระดับพื้น 3 เมตร แท่นฐานสูง 5 เมตร รวมความสูง 17 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 21 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งตรงกับ “วันอาภากร” อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 10 เดือน ซึ่งจัดสร้างโดยหอการค้าจังหวัด ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และพี่น้องชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเพื่อร่วมสืบสานต่อพระปณิธานของพระองค์ในการรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *