สมุทรสาครเปิดงานประเพณี แห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ปีที่ 57 มอบทุนการศึกษา-เงินสนับสนุน รพ.

ศิษยานุศิษย์องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดพิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ปีที่ 57 ระหว่าง 12-16 มิ.ย. 67 พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ 4 แห่ง ทุนการศึกษานักเรียน 155 โรงเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มิ.ย. 2567 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2567 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นางมะลิวรรณ วิภาดาพรพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมเกียรติ ลิ้มเทียมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานชมรมศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และศิษยานุศิษย์องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเข้าร่วมพิธี

เริ่มต้น นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ ได้เข้ากราบสักการะเทพเจ้าและองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จากนั้นเป็นผู้อัญเชิญกระถางธูปองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ออกมายังแท่นบูชาด้านนอกที่ประทับ เพื่อให้ประชาชนได้มาสักการบูชาตลอดระยะเวลา 5 วันในการจัดงาน เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีการมอบเงินของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ และโรงพยาบาลนครท่าฉลอม แห่งละ 100,000 บาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร 500,000 บาท มอบทุนการศึกษาโรงเรียนละ 20,000 บาท จำนวน 155 โรงเรียน และมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร 100,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 4,100,000 บาท

สำหรับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของจังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ผ่านมาได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 2567 นับเป็นปีที่ 57 แล้ว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีมาอย่างช้านาน อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงแรงศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เพราะงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครและความศรัทธาจากประชาชนทั่วไป ที่มีความเชื่อมั่น เคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมือง จึงทำให้เกิดงานประเพณีอันยิ่งใหญ่นี้ และได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ตลอดไป สมกับคำว่า “เจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชัย รวมนำชัย ให้เจริญรุ่งเรือง”

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *