สมุทรสาครจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2567 จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เริ่มในเวลาประมาณ 11.00 น.เป็นพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำขบวนธงตราสัญลักษณ์ 144 ธง มายังบริเวณลานพิธีของจังหวัดสมุทรสาคร ณ สนามแข่งรถบีเรซ ไทยแลนด์ แดร็กเวย์ หมู่ 2 ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ใส่เสื้อสีเหลืองร่วมในพิธี

ในการนี้คณะผู้เชิญธงตราสัญลักษณ์จากจังหวัดสมุทรสงคราม นำธงขึ้นไปประดับบนแท่นธง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ขึ้นเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ สดุดีจอมราชา เมื่อพิธีการดังกล่าวเสร็จสิ้นลง นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ขึ้นมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้แก่ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะเป็นผู้นำขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั้ง 144 ธง เคลื่อนขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ขณะที่ในเวลา 13.00 น.กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสมุทรสาคร ได้เริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณวงเวียนน้ำพุ หน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร ไปตามเส้นทางถนนนรสิงห์จนถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมขบวนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนมาก ซึ่งนอกจากกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ แล้ว ทางจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้จัดกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 1. การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ 2. การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 3. กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และในวันที่ 22 มิ.ย. 2567 มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะมีจิตอาสาภาครัฐ จิตอาสาภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีที่มุ่งมั่น ที่จะ Change For Good สร้างสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเอง ให้คนรอบข้าง และสังคมโดยรวม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 720 ธง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2567 จังหวัดสมุทรสาครกำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นการรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 144 ธง ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 โดยแบ่งเป็น 10 สาย จากทั่วประเทศ สายละ 72 ธง จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในสายที่ 9 ซึ่งจะรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จากสายที่ 8 – 9 รวม 2 สาย จำนวน 144 ธง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *