สส.ก้าวไกล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “อาบป่าชายเลน แปลงขยะเป็นปลาทู”

สส. ก้าวไกล “ฟลิ้น” แท็กทีม “กาย-สิทธิ์” ร่วมทำกิจกรรม “อาบป่าชายเลน แปลงขยะเป็นปลาทู” วันสิ่งแวดล้อมโลก-วันทะเลโลก นำผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน เยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ ป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร พร้อมเวิร์กช็อปแปลงขยะจากฝาขวดพลาสติกเป็นกระถาง-ที่เก็บของรูปปลาทู

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2567 ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม หรือฟลิ้น สส. สมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม “อาบป่าชายเลน แปลงขยะเป็นปลาทู” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันทะเลโลก โดยมีนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ หรือกาย สส. กรุงเทพมหานคร เขต 25 (บางขุนเทียน-บางบอน) และนายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย หรือสิทธิ์ สส. สมุทรสาคร เขต 3 พร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “อาบป่าชายเลน แปลงขยะเป็นปลาทู” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาขยะทะเล ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1. เดินอาบป่าชายเลนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 – สมุทรสาคร 2. ชมจุดอนุบาลเต่าทะเลเกยตื้น โครงกระดูกวาฬ และนิทรรศการอันตรายจากขยะทะเล ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ซึ่งขณะนี้ทางสัตวแพทย์ได้ดูแลรักษาเต่าทะเลที่เกยตื้นทั้งหมด 4 ตัว หากรักษาจนหายดีแล้วก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป และ 3. เวิร์กช็อปแปลงขยะจากฝาขวดพลาสติกเป็นกระถางและที่เก็บของรูปปลาทู โดยกลุ่มกับดักขยะทะเล ชุมชนบางหญ้าแพรก

โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯ มีหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัยพื้นที่ป่าชายเลน และการส่งเสริมความรู้ โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และไฮไลท์สำคัญคือ “สะพานแขวนสีแดง” ศูนย์ฯ แห่งนี้มีผืนป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดใน จ.สมุทรสาคร พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งปัจจุบันก็เผชิญปัญหากัดเซาะรุนแรง ปัญหาขยะทะเล ที่ประเทศไทยมีจำนวนขยะทะเลมากเป็นอันดับต้นของโลก ซึ่งตอนนี้คนไทยผลิตขยะเฉลี่ยคนละ 1.7 กิโลกรัมต่อวัน ถ้าเราช่วยกัน Reuse, Reduce, Recycle ลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง หันมาใช้กระบอกน้ำ ใช้ถุงผ้าแทน ก็น่าจะช่วยลดปัญหาขยะกันได้ไม่มากก็น้อย

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส. กรุงเทพฯ กล่าวว่า ขยะส่งผลกระทบต่อโลก และส่งผลกระทบต่อเรา เพราะเราทุกคนชื่นชอบความสะดวกสบาย แต่ถ้าเรายอมเสียสละความสะดวกสบายเพียงเล็กน้อยก็จะช่วยสัตว์ทะเลได้หลายชีวิต วันนี้เราได้มาเห็นเต่าทะเลเกยตื้น ได้เห็นซากวาฬที่พัดมาเกยตื้น ถ้าเราตัดสินใจเริ่มต้น เราก็จะสามารถรักษาป่าชายเลน รักษาชีวิตสัตว์ทะเลเอาไว้ได้ เอา 3R (Reuse, Reduce, Recycle) ที่เราเรียนรู้กันวันนี้ ไปคูณ 3 ไปบอกคนที่บ้าน บอกเพื่อน บอกคนรอบตัว ทางด้านนายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย สส. สมุทรสาคร เขต 3 กล่าวด้วยว่า ขยะพลาสติกเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบหลายมิติ ทุกคนสามารถร่วมลดการใช้พลาสติกได้เริ่มทีละเล็กละน้อยในชีวิตประจำวัน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่สวยงาม

ขณะที่นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส. สมุทรสาคร เขต 1 กล่าวอีกว่า การได้มาเห็นจุดพยาบาลและอนุบาลเต่าทะเลก็รู้สึกดีใจและเศร้าใจในคราวเดียวกัน ดีใจที่ได้เห็นคนเบื้องหลังที่มีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองรัก ช่วยเหลือสัตว์ทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ซึ่งจริง ๆ เราควรมีนโยบายระดับชาติที่ผลักดันและให้ความสำคัญกับเรื่องสัตว์ทะเล เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นกว่านี้ ขณะเดียวกันภาคประชาชนที่มีความตื่นตัว อย่างพวกเราทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ทำงานควบคู่กันไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *