สมุทรสาครพัฒนาเมือง จับมือ มหิดลอินเตอร์ ร่วมจัดทริปท่องเที่ยวนำร่องชุมชนท่าฉลอม

สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโครงการท่องเที่ยวนำร่องชุมชน-ประวัติศาสตร์ท่าฉลอม ร่วมเรียนรู้การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (THM-MUIC) และ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ได้ดำเนินโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวนำร่องชุมชนและประวัติศาสตร์ท่าฉลอม” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชา “การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” ระหว่างวันที่ 16-17 มิ.ย. 2561 ณ ต.ท่าฉลอม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาประมาณ 35 คน ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นของคนในชุมชนบ้านท่าฉลอม ผ่านกิจกรรมฐานชุมชน เรียนรู้การใช้ระบบขนส่งมวลชนชุมชน (สามล้อถีบโบราณท่าฉลอม) เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท่าฉลอม ทั้งศาลเจ้าโรงเจเช็งเฮียงตั๊ว บ้านอุดมพานิช วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) และวัดนักบุญอันนา

รวมทั้งเข้าพักโฮมสเตย์ร่วมกับชุมชน และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ซึ่งคณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมกับอาสาพัฒนาเมืองท่าฉลอม ได้ร่วมกันเก็บขยะ และทาสีบริเวณริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลม ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การลงพื้นที่และร่วมเรียนรู้การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตของชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *