สมุทรสาครพัฒนาเมือง จับมือภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

สมุทรสาครพัฒนาเมือง ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 86 พรรษา ณ ริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ส.ค. 2561 บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้จัดงานปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ดร.พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย เทศบาลนครสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร ชาวชุมชนท่าฉลอม ครู-นักเรียน ร.ร.เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมมือร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการทําให้สถานีรถไฟบ้านแหลมมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งเป็นการแสดงถึงพลังในการทำความดีของทุกภาคส่วน และเป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนมีความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนา ต.ท่าฉลอมและ จ.สมุทรสาครได้อย่างยั่งยืน

ทางด้าน ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการ สมุทรสาครพัฒนาเมือง กล่าวว่า สถานีรถไฟบ้านแหลมเป็นสถานีต้นทางของรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง ซึ่งนับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.สมุทรสาคร โดยเปิดเดินรถตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2450 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีประวัติอันยาวนานกว่า 111 ปี จึงเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและประวัติศาสตร์ที่ท่าฉลอม ซึ่งสมุทรสาครพัฒนาเมือง กำลังดำเนินการอยู่ อันจะนำประโยชน์มาสู่ ต.ท่าฉลอม และ จ.สมุทรสาคร โดยรวมต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *