สมุทรสาครจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

พสกนิกรชาวสมุทรสาคร พร้อมใจกันทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีกิจกรรมสำคัญดังต่อไปนี้

เวลา 06.30 น. ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการและพสกนิกรชาวสมุทรสาครทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์

จากนั้นเวลา 09.19 น. ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยมีข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรสาครทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ถวายพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใจความว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี นำความผาสุขมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้พสกนิกรชาวไทยสามารถดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ ยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไป

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการ นักเรียน และพสกนิกรชาวสมุทรสาครทุกหมู่เหล่า ถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *