ผวจ.สมุทรสาคร เยี่ยมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” โดยตั้งเป้าประดิษฐ์ไว้ที่ 2 แสนดอก

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560 จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้พบปะเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของ จ.สมุทรสาคร ณ อาคารนิวนามทอง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสมุทรสาคร โดยเลือกประดิษฐ์เป็นดอกดารารัตน์ หรือดอกแดฟโฟดิล ( Daffodil ) เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

“ดอกดารารัตน์” นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความสมหวัง ซื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือสิ่งที่มีค่า

โดยจังหวัดสมุทรสาครได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น เปลือกข้าวโพด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งตั้งเป้าการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ไว้ 200,000 ดอก โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนและประสานการจัดทำดอกไม้จันทน์ของประชาชนจิตอาสา

ประกอบด้วย เทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 60,000 ดอก อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 60,000 ดอก อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 30,000 ดอก สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 40,000 ดอก หอการค้าฯ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 10,000 ดอก

และภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เช่น โรตารี่จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย กศน. พัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ ที่สนับสนุนการอบรมให้ความรู้ และฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดารารัตน์) ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้จะจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน นี้

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *