สมุทรสาครจัดกิจกรรมรณรงค์-ทอดผ้าป่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2560

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาคเอกชน จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ด้วยคำขวัญ “แรงงานสมุทรสาครยุคใหม่ ร่วมใจขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0” นำแรงงานไทย-เมียนมา รณรงค์ต้านค้ามนุษย์ ยาเสพติด ลดอันตรายจากการทำงาน และทำบุญทอดผ้าป่าแรงงาน

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “แรงงานสมุทรสาครยุคใหม่ ร่วมใจขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยส่วนราชการ ผู้ประกอบการโรงงานและลูกจ้าง ทั้งแรงงานชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ภายในงาน มีกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายประจักร ชาวน้ำวน ประธานสหภาพแรงงานพัทยาฟู้ด อินดัสตรี เป็นผู้กล่าวนำ ต่อด้วยกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ต่อต้านยาเสพติด ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อด้วยกิจกรรมทางศาสนา ทอดผ้าป่าแรงงาน เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงาน ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะอันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคี ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ส่งผลให้การประสานความร่วมมือด้านแรงงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า แรงงานเป็นกลุ่มคนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แรงงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องและให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อให้ลูกจ้างมีโอกาสประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

สมุทรสาคร รณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อลดการระบาดในพื้นที่

เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ใน 3 วิธี ให้สามารถลดการระบาดลงได้

Continue reading “สมุทรสาคร รณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อลดการระบาดในพื้นที่”

สมุทรสาครร่วมมือ 13 อปท. ทำความสะอาดใหญ่ ถ.พระราม 2

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง รณรงค์กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day ถ.พระราม 2 ตามแนวทาง “จังหวัดสะอาด” ของกระทรวงมหาดไทย

Continue reading “สมุทรสาครร่วมมือ 13 อปท. ทำความสะอาดใหญ่ ถ.พระราม 2”

ดีเดย์ 1 พ.ค. เลื่อนจุดจอดรถโดยสาร ถ.เศรษฐกิจ 1 จากหน้าค่ายลูกเสือ เป็นหน้าร้านหมูสมนึก

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดที่หยุดรถโดยสารฯ ออกประกาศย้ายจุดจอดรถโดยสารบน ถ.เศรษฐกิจ 1 ใหม่ จากเดิมหน้าค่ายลูกเสือ มาเป็นหน้าร้านหมูสมนึก เริ่ม 1 พ.ค. นี้ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

Continue reading “ดีเดย์ 1 พ.ค. เลื่อนจุดจอดรถโดยสาร ถ.เศรษฐกิจ 1 จากหน้าค่ายลูกเสือ เป็นหน้าร้านหมูสมนึก”

‘กรมสุขภาพจิต’ เตือน อย่าชม-แชร์ ไลฟ์สดฆ่าตัวตาย หวั่นพฤติกรรมเลียนแบบ


อธิบดีกรมสุขภาพจิต วอนหากพบเห็นการฆ่าตัวตายผ่านสังคมออนไลน์ อย่าชมหรือแชร์ต่อ อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ พร้อมแนะวิธีป้องกันเหตุตามหลัก 3 ส.

Continue reading “‘กรมสุขภาพจิต’ เตือน อย่าชม-แชร์ ไลฟ์สดฆ่าตัวตาย หวั่นพฤติกรรมเลียนแบบ”

เพลิงเผาวอดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างย่านบางน้ำจืด สูญกว่า 30 ล้าน

เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เจ้าของเผยได้ยินเสียงระเบิดก่อนพบกลุ่มควันพวยพุ่ง เคราะห์ดีคนในร้านหนีออกมาได้ปลอดภัย ความเสียหายคาดไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

Continue reading “เพลิงเผาวอดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างย่านบางน้ำจืด สูญกว่า 30 ล้าน”

ชวนพสกนิกรสมุทรสาคร ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

โรตารีสมุทรสาคร-บ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน ผนึกกำลัง รพ.มหาชัย, พอร์โต้ ชิโน่ และกลุ่มน้ำใจไมตรี สนามหลวง เชิญชวนชาวสมุทรสาคร เรียนและร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้แทนใจถวายพ่อหลวง ร.9 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มโครงการ 1 พ.ค. นี้

Continue reading “ชวนพสกนิกรสมุทรสาคร ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9”

รอง ผบ.ทรภ. 1 ตรวจศูนย์ PIPO – สะพานปลาสมุทรสาคร หลังถูกร้องเรียนเรื่องรับส่วย

กองทัพเรือ โดย ทรภ. 1 และ ศรชล.เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ PIPO สมุทรสาคร หลังมีข่าว จนท. ภายในศูนย์ฯ เรียกรับส่วยเรือประมงผิดกฎหมาย เพื่อเลี่ยงตรวจสอบ

Continue reading “รอง ผบ.ทรภ. 1 ตรวจศูนย์ PIPO – สะพานปลาสมุทรสาคร หลังถูกร้องเรียนเรื่องรับส่วย”

ศาลสมุทรสาคร ทำบุญวันศาลยุติธรรมครบรอบ 135 ปี

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันศาลยุติธรรม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิรูประบบการศาล

Continue reading “ศาลสมุทรสาคร ทำบุญวันศาลยุติธรรมครบรอบ 135 ปี”

ไอเดียดีมีรางวัล! เชิญร่วมประกวด ‘คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร’ เปิดรับถึง 31 พ.ค. นี้

จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ร่วมประกวดคำขวัญจังหวัดใหม่ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2560

Continue reading “ไอเดียดีมีรางวัล! เชิญร่วมประกวด ‘คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร’ เปิดรับถึง 31 พ.ค. นี้”