คู่มือการเดินทางสำหรับชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : สาครออนไลน์ เรียบเรียงข้อมูลการเดินทาง และการอำนวยความสะดวกประชาชน สำหรับชาวจังหวัดสมุทรสาครที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2562

• หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 •

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

ฤกษ์ เวลา 16.09-20.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

• เวลา 10.00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

• เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมณเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

• ฤกษ์ เวลา 16.19-18.00 น. จุดเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

ฤกษ์ เวลา 10.09-12.00 น. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย สรงพระมุรธาภิษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน, ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์, ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ, เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระทั่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.30 น. เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระทั่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 17.30 น. เสด็จออกให้ทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

• ที่จอดรถ และรถ Shuttle Bus •

คณะกรรมการอำนวยการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดให้มีสถานที่จอดรถอำนวยความสะดวกประชาชน จำนวน 27 แห่ง

สำหรับชาวจังหวัดสมุทรสาคร แนะนำให้จอดรถ โซนทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร โดยสถานที่จอดรถทุกแห่งจะมีรถ Shuttle Bus รับ-ส่งประชาชน ดังนี้

• พุทธมณฑลสาย 4 จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 05.00-18.00 น. จำนวน 1,000 คัน
• ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 05.00-22.00 น. จำนวน 1,500 คัน
• สวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์ค พระราม 2 จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 05.00-22.00 น. จำนวน 200 คัน
• โรงเรียนบางมดวิทยา จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 08.00-18.00 น. จำนวน 50 คัน
• วิทยาลัยทองสุข จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 ตลอดเวลา จำนวน 300 คัน
• อู่บรมราชชนนี ขสมก. เขตการเดินรถที่ 6 จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 ตลอดเวลา จำนวน 300 คัน

ส่วนโซนกรุงเทพมหานครชั้นใน ได้แก่

• สำนักงานอัยการสูงสุด จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 06.00-22.00 น. จำนวน 300 คัน
• ศาลอาญา รัชดาภิเษก จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 06.00-22.00 น. จำนวน 500 คัน
• อาคารจอดรถ รฟม. จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 05.00-01.00 น. จำนวน 80 คัน จักรยานยนต์ 150 คัน
• อาคารจอดรถ MRT ลาดพร้าว จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 05.00-01.00 น. จำนวน 1,700 คัน
• สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จำนวน 250 คัน
• สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์ สถานีมักกะสัน จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 จำนวน 1,000 คัน
• ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 จำนวน 1,000 คัน
• คลังสินค้าท่าเรือคลองเตย (โกดังสเตเดี้ยม) จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 07.00-24.00 น. จำนวน 500 คัน
• สนามศุภชลาศัย จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 จำนวน 500 คัน
• โรงงานยาสูบ คลองเตย จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 08.00-16.00 น. จำนวน 300 คัน
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 ตลอดเวลา จำนวน 700 คัน

• เส้นทางรถ Shuttle Bus และรถเฉพาะกิจ •

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางไปชมพระราชพิธีฯ ให้บริการระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด

รถ Shuttle Bus รับจากจุดจอดรถถึงจุดส่ง โดยไม่จอดตามป้ายต่างๆ มีจำนวน 11 เส้นทาง ได้แก่

• เส้นทางที่ 1 เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่สนามม้านางเลิ้ง
• เส้นทางที่ 2 สโมสรตำรวจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่สนามม้านางเลิ้ง
• เส้นทางที่ 3 สโมสรทหารบก, ศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่สนามม้านางเลิ้ง
• เส้นทางที่ 4 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่สนามม้านางเลิ้ง
• เส้นทางที่ 5 ที่จอดรถ MRT รัชดาฯ, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา, สำนักงานอัยการสูงสุด, SCB สำนักงานใหญ่ 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่บ้านมนังคศิลา
• เส้นทางที่ 6 อีเกีย, เมกาบางนา, ไบเทคบางนา 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่บ้านมนังคศิลา
• เส้นทางที่ 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่บ้านมนังคศิลา
• เส้นทางที่ 8 ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ต เรลลิ้งก์ มักกะสัน 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่บ้านมนังคศิลา
• เส้นทางที่ 9 เซ็นทรัลพระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา – สนามหลวง 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่วัดเทพศิรินทร์
• เส้นทางที่ 10 พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัลศาลายา, อู่บรมราชชนนี, วิทยาลัยทองสุข 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่เชิงสะพานพระราม 8
• เส้นทางที่ 11 เซ็นทรัลเวสเกต – สนามหลวง 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า

รถเฉพาะกิจ (จอดรับ-ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่

• เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่สนามม้านางเลิ้ง
• เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่สนามม้านางเลิ้ง
• เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า
• เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่บ้านมนังคศิลา
• เส้นทางที่ 5 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
• เส้นทางที่ 6 สถานีรถไฟหัวลำโพง 2-4 พ.ค. จอดที่สนามหลวง, 5-6 พ.ค. จอดที่บ้านมนังคศิลา

วันที่ 5 พ.ค. 2562 (เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค) รับ-ส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด

วันที่ 6 พ.ค. 2562 (เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระทั่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท) รับ-ส่งผู้โดยสารด้วยด้วยรถโดยสารธรรมดา ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด

• ทางรถไฟ •

การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการเดินรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดขบวนรถพิเศษโดยสารรถดีเซลรางชั้น 3 หรือรถไฟชานเมืองให้บริการเที่ยวไป-กลับฟรีใน 4 เส้นทาง วันละ 8 ขบวน ระหว่างวันที่ 4 – 6 พ.ค. 2562

รถไฟสายแม่กลอง

เที่ยวเข้ากรุงเทพ จัดขบวนรถที่ 4342 ออกจากสถานีมหาชัย เวลา 10.40 น. ถึงปลายทางสถานีวงเวียนใหญ่ 11.35 น.

เที่ยวออกจากกรุงเทพ จัดขบวนรถที่ 4331 ออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ เวลา 00.00 น. ถึงปลายทางสถานีมหาชัย 00.55 น.

นอกจากนี้ การรถไฟฯ จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟขบวนรถโดยสารชั้น 3 ที่มีต้นทางและปลายทางเข้าออกในกรุงเทพฯ (สถานีกรุงเทพ สถานีธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่) ฟรีทุกขบวน ตลอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ สามารถติดต่อขอรับตั๋วโดยสารได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้น ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง

• รถไฟฟ้า •

• รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที เดินทางฟรีไม่จำกัดเที่ยว วันที่ 5 พ.ค. 2562 ทุกเส้นทางตั้งแต่ 06.00-24.00 น. โดยกดรับตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวฟรี ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติทุกสถานี

*** หมายเหตุ : บัตรแรบบิทถ้ายังมีเที่ยวเดินทางเหลือในบัตร โปรดใช้ตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวแทน เนื่องจากจะถูกหักเที่ยวเดินทางตามปกติ ยกเว้นบัตรแรบบิทแบบเติมเงิน (ไม่มีเที่ยวเดินทาง) จะไม่หักเงินในบัตร ***

วันที่ 4 และ 6 พ.ค. 2562 เดินทางฟรีสถานีส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท สถานีอ่อนนุชถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ และสายสีลม สถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีบางหว้า โดยชำระค่าโดยสารตามปกติในสถานีหลัก 23 สถานี

• รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฟรี ทั้งสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-เตาปูน) และสายสีม่วง (เตาปูน-บางใหญ่) วันที่ 5-6 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ช.การช่าง บริการรถรับ-ส่งฟรี จาก MRT หัวลำโพง ไปยังจุดพักคอยวัดเทพศิรินทร์ วันที่ 5-6 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-24.00 น.

• รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการเดินทางฟรี วันที่ 5 พ.ค. 2562 เวลา 05.30-24.00 น.

• เรือโดยสาร •

กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัทเอกชนต่างๆ จัดเรือบริการฟรี ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ดังนี้

• เรือด่วนเจ้าพระยา
นนทบุรี – สะพานพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) จำนวน 4 เที่ยว เวลา 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 น.
สาทร – สะพานพุทธ จำนวน 4 เที่ยว เวลา 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 น.

• เรือข้ามฟาก พระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) – พระราม 8 (ฝั่งพระนคร) ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. เรือออกทุก 15 นาที
พระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) – ปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. เรือออกทุก 20 นาที
ปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) – ปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. เรือออกทุก 15 นาที
รถไฟ – ท่าพระจันทร์ใต้ ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. เรือออกทุก 20 นาที

• เรือโดยสารคลองแสนแสบ
วันที่ 4 พ.ค. 2562 ประตูน้ำ-ผ่านฟ้าลีลาศ เที่ยวแรก 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. / ผ่านฟ้าลีลาศ-ประตูน้ำ เที่ยวสุดท้าย 19.15 น.
วันที่ 5 พ.ค. 2562 ประตูน้ำ-โบ๊เบ๊ เที่ยวแรก 07.00 น., ประตูน้ำ-ผ่านฟ้าลีลาศ เที่ยวแรก 11.45 น. เที่ยวสุดท้าย 22.00 น. / ผ่านฟ้าลีลาศ-ประตูน้ำ เที่ยวสุดท้าย 22.00 น.
วันที่ 6 พ.ค. 2562 ประตูน้ำ-ผ่านฟ้าลีลาศ เที่ยวแรก 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.45 น. / ผ่านฟ้าลีลาศ-ประตูน้ำ เที่ยวสุดท้าย 20.00 น.

• จุดคัดกรอง •

การเปิดจุดคัดกรอง เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าในพื้นที่งาน โดยนำบัตรประชำตัวประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง

• วันที่ 5 พ.ค. 2562 (เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค) เปิดจุดคัดกรองเวลา 12.00 น. เปิดทั้งหมด 22 จุดคัดกรอง ประกอบด้วย

 1. สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)
 2. ถนนหน้าพระธาตุ
 3. ท่าช้าง
 4. พระแม่ธรณีบีบมวยผม
 5. ถนนจักรพงษ์ (หน้าพิพิธภัณฑ์เหรียญ)
 6. ถนนข้าวสาร
 7. ถนนบูรณศาสตร์
 8. ถนนตะนาวใต้
 9. ถนนบุญศิริ
 10. ถนนแพร่งนรา
 11. แยกบางลำพู
 12. ถนนประชาธิปไตย
 13. ถนนนครสวรรค์
 14. ถนนหลานหลวง
 15. ถนนมหาไชย
 16. ถนนดินสอ
 17. ซอยดำรงรักษ์
 18. แยกเสาชิงช้า
 19. แยกเฉลิมกรุง
 20. สน.พระราชวัง
 21. ท่าเตียน
 22. โรงเรียนราชินี

• วันที่ 6 พ.ค. 2562 (เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระทั่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท) เปิดจุดคัดกรองเวลา 12.00 น. เปิดทั้งหมด 7 จุดคัดกรอง ประกอบด้วย

 1. พระแม่ธรณี
 2. สะพานช้างโรงสี
 3. สะพานมอญ
 4. สะพานเจริญรัช
 5. ท่าช้าง
 6. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 7. ในหน่วยกองบัญชาการรักษาดินแดน (รด.)

ติดตามข่าวสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่เว็บไซต์
https://phralan.in.th/coronation/ และ เฟซบุ๊กเพจ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *