ตามหาของฟรี! สำรวจ “เน็ตประชารัฐ-ไวไฟฟรีกระทรวงดิจิทัลฯ” สมุทรสาคร

ภาพจาก http://netpracharat.com

หนึ่งในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ เน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือการติดตั้งไว-ไฟฟรี

ตามโครงการเน็ตประชารัฐ ได้ติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตร่วมกัน

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เตรียมส่งมอบโครงการเน็ตประชารัฐ 3,000 หมู่บ้านทั่วประเทศให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในพฤษภาคมนี้

ก่อนจะส่งมอบเดือนมิถุนายน 2,800 หมู่บ้าน เดือนกันยายน 8,200 หมู่บ้าน และเดือนธันวาคม 10,601 หมู่บ้าน ก่อนที่ภายในสิ้นปี ส่งมอบครบ 24,700 หมู่บ้านได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามเป้าหมาย

“สาครออนไลน์” ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐผ่านเว็บไซต์ http://www.netpracharat.com พบว่าได้ติดตั้งแล้ว 10 หมู่บ้าน ได้แก่

– อ.เมืองสมุทรสาคร บ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ 4 ต.นาโคก, บ้านสหกรณ์ 1 หมู่ 3 ต.โคกขาม, บ้านนาเกลือมณีรัตน์ หมู่ 6 ต.บางหญ้าแพรก

– อ.กระทุ่มแบน บ้านปากคลองอ้อมน้อย หมู่ 1 ต.อ้อมน้อย

– อ.บ้านแพ้ว บ้านจะเว็ด หมู่ 6 ต.โรงเข้, บ้านกลางคลองตาปลั่ง หมู่ 5 ต.บ้านแพ้ว, บ้านสวนส้ม (ดำเนินสะดวก) หมู่ 4 ต.สวนส้ม, บ้านคลองแค หมู่ 9 และบ้านคลองดำเนิน (คลองใหม่) หมู่ 10 ต.หลักสาม และบ้านปากคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 3 ต.หลักสอง

โดยทีโอทีได้จัดจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการหมู่บ้านละ 1 จุด ให้บริการที่ระดับความเร็วรับ/ส่งไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps

สำหรับการใช้ไวไฟเน็ตประชารัฐนั้น สามารถสมัครใช้งานอินเตอร์เน็ตในเวลาเดียวกันไม่เกิน 1 อุปกรณ์ ต่อเลขที่บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง โดยรหัสไวไฟมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี

รหัสไวไฟใช้ได้ไม่เกินครั้งละ 4 ชั่วโมง เมื่อครบ 4 ชั่วโมง ระบบจะตัดการใช้งาน และเด้งหน้าล็อกอิน โครงการเน็ตประชารัฐขึ้นมาใหม่ แต่ระบบไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้า

อย่างไรก็ตาม ระบบกำหนดความเร็วใช้งาน ดาวน์โหลด 8 Mbps และอัพโหลด 1 Mbps โดยความเร็วในการใช้งานจริงขึ้นอยู่กับความเร็วของวงจรเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต และจำนวนผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน

นอกจากอินเตอร์เน็ตประชารัฐแล้ว ก่อนหน้านี้กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ติดตั้งระบบให้บริการไวไฟ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และทีโอที

จากการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชั่น Thailand free Wi-Fi by MDES (iOS / Android) พบว่าในจังหวัดสมุทรสาครติดตั้งไวไฟฟรีแล้ว 35 จุด ส่วนมากมักจะพบใน กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนต่างๆ

ตัวอย่างเช่น กศน.ตำบลท่าฉลอม, ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์), ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกระทุ่มแบน, เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ฯลฯ

โดยผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบโดยเชื่อมต่อไวไฟ Thailand Wi-Fi by MDES สมัครสมาชิกโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน และเลขหมายโทรศัพท์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นของฟรี คุณภาพสัญญาณและระยะเวลาการใช้งานอาจมีข้อจำกัดไปบ้าง แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้บริการเพื่อประหยัดค่าอินเตอร์เน็ตมือถือที่ต้องจ่ายแต่ละครั้งนั้นเอง

– กิตตินันท์ นาคทอง –

6 Replies to “ตามหาของฟรี! สำรวจ “เน็ตประชารัฐ-ไวไฟฟรีกระทรวงดิจิทัลฯ” สมุทรสาคร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *