คู่มือ-แผนที่ “ท่องเที่ยวท่าฉลอม” อีกหนึ่งผลงานของ “สมุทรสาครพัฒนาเมือง”

หลายคนคงทราบว่า บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชุมชนตำบลท่าฉลอม มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว

ปัจจุบันเริ่มมีผลงานเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น มีการจัดตั้ง “บ้านท่าฉลอม” ให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน การจัดตั้งกลุ่ม “อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการพัฒนาเมือง และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาสถานีรถไฟบ้านแหลม การซ่อมแซมจักรยานสามล้อถีบโบราณ การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน การจัดทริปทดลองท่องเที่ยวท่าฉลอม การนำนักศึกษาร่วมสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ต ฯลฯ

ล่าสุด “สมุทรสาครพัฒนาเมือง” ได้จัดทำคู่มือและแผนที่ท่องเที่ยวท่าฉลอม ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย เข้าใจง่าย และมีคุณค่าน่าเก็บไว้เป็นที่ระลึก

สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม

“สาครออนไลน์” ได้พูดคุยกับ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ ถึงที่มาของการจัดทำคู่มือและแผนที่ท่องเที่ยวฯ ดังกล่าว

โดยเปิดเผยว่า เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาท่าฉลอมไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน ที่ใดมีอะไรบ้าง การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวท่าฉลอม จะทำให้นักท่องเที่ยวมีข้อมูลเพียงพอที่จะไปได้เอง และคู่มือท่องเที่ยวท่าฉลอม ก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักท่องเที่ยวนอกจากแผนที่ ซึ่งแต่ละจุดมีอะไรน่าสนใจบ้าง ทั้งที่ท่องเที่ยว ที่พัก ที่กิน และที่เรียนรู้ (เวิร์คช็อป)

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ภายใต้ “โครงการสำรวจและสังเคราะห์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร”

สำหรับ “คู่มือท่องเที่ยวท่าฉลอม” ขนาดเท่าพ็อคเก็ตบุ๊ค พิมพ์ 4 สี จำนวน 32 หน้า เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติเรื่องราวของท่าฉลอม แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว บ้านและโรงเรียนเก่า และร้านอาหารภายในท่าฉลอม พร้อมแนบแผนที่ขนาด A2 สำหรับพกติดตัว ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษตรงที่หน้ากลาง จะมีช่องสำหรับประทับตรา (แสตมป์) สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในท่าฉลอม เพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บไว้เป็นความทรงจำอีกด้วย แม้ขณะนี้จะยังไม่มีการวางตราประทับในแต่ละจุด แต่เบื้องต้นนักท่องเที่ยวก็สามารถมาประทับตราได้ที่บ้านท่าฉลอม

โดย คู่มือท่องเที่ยวท่าฉลอม จะแจกให้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สถานศึกษาภายในท่าฉลอม หรือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจจริง ๆ ก็สามารถติดต่อขอรับคู่มือดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำ “แผนที่ท่องเที่ยวท่าฉลอม” ฉบับย่อ ขนาด A4 ซึ่งมีให้เลือก 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน วางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บ้านท่าฉลอม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว และรับทราบประวัติโดยย่อของสถานที่สำคัญภายในตำบลท่าฉลอม

นักท่องเที่ยวผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับคู่มือ-แผนที่ท่องเที่ยวฯ ได้ที่ “บ้านท่าฉลอม” ถนนถวาย ก่อนถึงสถานีรถไฟบ้านแหลม เปิดทำการทุกวันยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.30 น. 

– กิตติกร นาคทอง –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *