เปิดห้องแล็บ “รพ.บ้านแพ้ว” ตรวจโควิด-19 ชูปลอดภัย-ประหยัด เพียง 3,000 บาทเท่านั้น

ในบรรดาห้องปฏิบัติการเครือข่ายสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระจายทั่วประเทศ จังหวัดสมุทรสาครมีห้องแล็บที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง หนึ่งในนั้นคือ “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)”

ล่าสุด ได้เปิด “ศูนย์ COVID-19 Testing” เป็นสัดส่วนแยกออกมา เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้เข้ารับบริการ ปลอดภัยด้วยห้องรอคอย และห้องเก็บสิ่งส่งตรวจ ซึ่งเป็นห้องความดันลบ ที่สำคัญราคาประหยัด เพียง 3,000 บาทต่อรายเท่านั้น

นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ศูนย์ COVID-19 Testing ห้องปฏิบัติการ รพ.บ้านแพ้วฯ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา โดยเป็นห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวของจังหวัดฯ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองทั่วประเทศทั้งสิ้น 113 แห่ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563)

ซึ่งห้องปฏิบัติการแห่งนี้ตั้งขึ้นมา เพื่อหาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และแยกผู้ป่วยออกมาจากชุมชนให้เร็วที่สุด โดยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในการดำเนินงานตรวจคัดกรองเชิงรุก หรือ Active Case Finding ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า ทางห้องปฏิบัติการจะตรวจหาระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโดยใช้เทคนิค Real-Time PCR ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด มีความแม่นยำสูง โดยเป็นการตรวจหาเชื้อในทางเดินหายใจด้วยการป้ายเยื่อบุในคอหรือเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก

แตกต่างจากการตรวจแบบ Rapid Test ที่ใช้เจาะเลือดตรวจเพื่อหาภูมิคุ้มกัน ซึ่งผลตรวจไม่สามารถตอบได้ว่ามีความแม่นยำเป็นอย่างไร จะตรวจเมื่อมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแล้ว ต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ทำให้ตรวจโรคได้ช้า กว่าจะวินิจฉัยโรคได้ก็อาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อไปแล้ว

รวมถึงในการตรวจบางแห่งมีความแม่นยำเพียง 30% ทำให้มีความเสี่ยงที่จะวินิจฉัยโรคผิด หรือทำให้ผู้ป่วยเข้าใจตัวเองผิดด้วย

สำหรับผู้ที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงติดไวรัสโควิด-19 รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากมีอาการทางระบบหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก หรือสงสัยมีการสัมผัสโรคจากผู้ที่มาจากต่างประเทศ ก็สามารถเข้ามาตรวจที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ได้ด้วยตัวเอง

โดยมีขั้นตอนเริ่มจากโทรศัพท์นัดหมาย หรือลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ แล้วเข้ามายังสถานที่ตรวจ COVID-19 ซึ่งมีห้องรอคอยไว้รองรับ มีระยะห่างระหว่างกัน และมีเครื่องกรอง HEPA Filter

จากนั้นชำระเงิน และเข้าห้องเก็บสิ่งส่งตรวจซึ่งเป็นห้องความดันลบ ทำให้เชื้อไม่กระจายออกนอกห้อง และดูดออกสู่ปล่องสูงเพื่อความปลอดภัยต่อชุมชน เจ้าหน้าที่ที่อยู่อีกฝั่งซึ่งเป็นห้องความดันบวก จะใช้ก้านสำลีเก็บสารคัดหลั่งภายในโพรงจมูก แล้วจะนำตัวอย่างไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีระบบจัดเก็บที่ปลอดภัย โดยจะแจ้งผลให้ทราบ ผ่านข้อความ SMS แอปพลิเคชันไลน์ หรืออีเมลภายใน 24 ชั่วโมง

ศูนย์ COVID-19 Testing ห้องปฏิบัติการ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดให้บริการตรวจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ละมูล ลือสุขประเสริฐ) รพ.บ้านแพ้วฯ โทรสอบถามได้ที่ 034-419550 และ 092-7073758

– กิตติกร นาคทอง –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *