“เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ช้อปปิ้งแบบ New Normal ที่เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ก้าวสู่ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) ในการเปิดให้บริการ ด้วย 5 แผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” กว่า 75 มาตรการ ที่จะเพิ่มความมั่นใจในการช้อปปิ้ง และใช้บริการภายในศูนย์การค้าอย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากขึ้น

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยที่ยังไม่แน่นอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้คำนึงถึงความสำคัญ ยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก

นำไปสู่การประกาศแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทค้าปลีกของประเทศ เป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับศูนย์การค้า ร้านค้า และพนักงานทุกคน โดยไม่สงวนสิทธิ์ในแผนงานนี้ ด้วย 5 แกนหลัก กว่า 75 มาตรการที่นำมาใช้อย่างเข้มข้น ได้แก่

มาตรการที่ 1 คัดกรองเข้มงวด มีการแยกทางเข้า-ออกเป็นสัดส่วน ผู้มาใช้บริการทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่มาใช้บริการ และสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเช็กอินผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ตามมาตรการภาครัฐ ทั้งเข้า-ออกศูนย์การค้าและร้านค้าต่างๆ เมื่อเข้ามาด้านในศูนย์การค้าฯ จะต้องเดินเหยียบพรมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยจะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกครั้งเมื่อเข้าศูนย์การค้า และร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ

มาตรการที่ 2 งดความแออัด มีการจำกัดผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าฯ ไม่เกิน 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร ขณะเดียวกัน จะใช้หลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทุกกิจกรรมจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร โดยมีสติกเกอร์ติดตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อเน้นย้ำถึงการรักษาระยะห่าง เช่น ที่นั่งพักคอย ทางเดินเข้าห้องน้ำ บันไดเลื่อนจะต้องเว้นระยะห่างทุกๆ 2 ขั้นบันได ลิฟท์ในศูนย์การค้าฯ ให้ใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 8 คน โดยทุกคนจะต้องไม่หันหน้าเข้าหากัน

ส่วนร้านค้าต่างๆ จะมีสติกเกอร์หน้าร้านจำกัดผู้มาใช้บริการตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด โดยมีการจัดคิวขณะรอ และมีที่นั่งพักคอย เช่นเดียวกับพนักงานส่งอาหาร (Delivery Man) ส่วนการป้องกันของแต่ละร้านค้าจะมีอุปกรณ์ป้องกันที่เรียกว่า “5 ชิลด์” ได้แก่ เฟซชิลด์ (Table Shields) ฟู้ดชิลด์ (Food Shields) เทเบิลชิลด์ (Table Shields) เคาน์เตอร์ชิลด์ (Counter Shields) และแคชเชียร์ชิลด์ (Cashier Shields) ขณะที่ห้องน้ำ บริเวณอ่างล้างหน้าและโถปัสสาวะ จะต้องเว้นระยะห่าง และมีฉากกั้นสูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร

มาตรการที่ 3 ติดตามให้มั่นใจ นอกจากผู้มาใช้บริการทุกคนจะต้องเช็กอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะแล้ว พนักงานทุกคนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุก 3 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส พนักงานจะต้องกลับไปพักผ่อนที่บ้าน สำหรับอาหารแบบซื้อกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away) ทุกกล่องจะต้องระบุข้อมูลชื่อร้าน สาขา ชื่อผู้ประกอบอาหาร อุณหภูมิร่างกาย และเวลา ติดลงบนกล่องบรรจุอาหารทุกกล่อง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบติดตาม

มาตรการที่ 4 สะอาดทุกจุดในเชิงรุก ทางศูนย์การค้าฯ จะเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ทุก 30 นาที เช่น ราวกันตก บันไดเลื่อน ลิฟท์ รวมถึงห้องน้ำ อ่างล้างหน้า และจะมีการทำบิ๊กคลีนนิ่งทุกครั้งที่ศูนย์การค้าฯ ปิด โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกคืน ส่วนบัตรศูนย์อาหารจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังคืนบัตร พร้อมกันนี้ ทางศูนย์การค้าฯ ได้จัดให้มีตู้อบ UV-C ฆ่าเชื้อสำหรับถุงสินค้า บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โดยใช้เวลาเพียง 1 นาที เพื่อความสะอาดมั่นใจก่อนนำสินค้ากลับบ้าน

มาตรการที่ 5 ลดการสัมผัส ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสด (Cashless) หรืออี-เพย์เมนท์ (E-Payment) ที่ร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ เช่น แอปพลิเคชันวอลเล็ทต่างๆ บัตรเครดิต บัตรเดบิต ที่มีระบบ Contactless หากลูกค้าชำระด้วยเงินสด จะมีถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้า รวมทั้งจัดพนักงานเปิด-ปิดประตูศูนย์การค้า ร้านค้า และกดลิฟท์ให้ลูกค้าเพื่อลดการสัมผัสอีกด้วย

นอกจากมาตรการแกนหลักทั้ง 5 ข้อแล้ว ยังมีมาตรการย่อยของแต่ละร้านค้า เช่น ร้านแฟชั่น ต้องนำสินค้าที่ลูกค้าลองสวมใส่ มาอบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีหรือแยกซักต่างหาก โดยจะต้องไม่นำมาวางวนใหม่ ส่วนแว่นตาจะต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังลูกค้าทดลองใส่ ขณะที่ ร้านค้าไอที โทรศัพท์มือถือ เครื่องเดโมจะต้องเช็ดทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์หลังลูกค้าทดลอง ส่วน สถานเสริมความงาม จะต้องมีการจองล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าเกินจำนวนที่กำหนดจะให้รอด้านนอกหรือเดินเล่น และมีการคัดแยกของใช้แล้ว ขยะติดเชื้ออย่างชัดเจน

ศูนย์อาหาร (Food Park) จะมีเทเบิลชิลด์ 1 คนต่อ 1 โต๊ะ บัตรศูนย์อาหารจะต้องฆ่าเชื้อก่อนส่งให้กับลูกค้า และให้ลูกค้าเก็บภาชนะเองเพื่อลดการสัมผัส แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Superstore) จะต้องเช็ดรถเข็นก่อนนำมาให้บริการ มีทางเข้า-ออกชัดเจน เคาน์เตอร์ชำระเงินจะต้องมีเฟซชิลด์และแคชเชียร์ชิลด์ รวมทั้งให้ลูกค้าเว้นระยะห่างด้วย ทุกกิจกรรมจะต้องอยู่ใน 75 แผนแม่บท กระทั่งลูกค้ากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำสะอาด มั่นใจในทุกตารางเมตร รวมทั้งเชื่อมั่น “พลังประเทศไทย” จากความร่วมมือของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน หากจำเป็นต้องมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ ก็มั่นใจได้กับความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุดที่เตรียมไว้รองรับ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ที่จะป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เปิดให้บริการ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.00-20.00 น. วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-20.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *