ขยาย “ถนนพระราม 2-สวนส้ม” 4 ช่องจราจร เส้นทางลัดเชื่อมโยง 3 อำเภอสมุทรสาคร

ทางหลวงชนบท สค.2037 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ถนนพระราม 2-สวนส้ม” เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนพระราม 2 กม.35 (บางกระเจ้า) ไปยังสี่แยกสวนส้ม ตัดกับถนนกระทุ่มแบน-บ้านแพ้ว และประตูน้ำบางยาง ไป อ.สามพราน จ.นครปฐมได้

ที่ผ่านมา ถนนสายนี้มีปริมาณการจราจรมากถึง 10,861 คันต่อวัน เป็นเส้นทางลัดจากภาคใต้และจังหวัดสมุทรสงคราม ไปทางอำเภอกระทุ่มแบน แบ่งเบาการจราจรถนนเศรษฐกิจ 1 ที่ปัจจุบันมีปริมาณการจราจร 48,257 คันต่อวัน

นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรวม 116 ราย

การขยายตัวของชุมชนส่งผลให้ปัจจุบันถนนพระราม 2-สวนส้ม มีปริมาณการจราจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน แต่ด้วยโครงสร้างถนนที่มีเพียงแค่ 2 ช่องจราจร ทำให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับยานพาหนะที่เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อปี 2556 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ให้เร่งดำเนินการบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยเสนอแนะให้ทำการเพิ่มช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ผ่านพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน อีกทั้งแนวถนนเดิมอยู่ติดคลองชลประทาน มีเขตทางในการก่อสร้างจำกัด และพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นดินเลน ดินเหนียว และเนื้อดินเค็มจัด

กลายเป็นที่มาของโครงการดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนพระราม 2-สวนส้ม ของกรมทางหลวงชนบท จากปากทางถนนพระราม 2 ถึงประตูน้ำบางยาง พาดผ่านพื้นที่ 3 อำเภอ รวมระยะทาง 12.808 กิโลเมตร

โดยเป็นการออกแบบรายละเอียด ปรับปรุงคุณภาพคันทางให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และคาดการณ์ปริมาณการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร และคณะ สำรวจพื้นที่ด้วยตัวเอง พบปัญหาหลายประการ

เช่น พื้นที่ริมคลองมีการปลูกเพิงขายของรุกล้ำพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก บางเพิงปลูกเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยอย่างถาวร อีกทั้งฝั่งตรงกันข้ามกันมีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่หลายจุด ซึ่งการขยายถนนสายดังกล่าวต้องใช้พื้นที่เขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจออกแบบโดยกรมทางหลวงชนบทและบริษัทที่ปรึกษา โดยจะมีการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

หากไม่มีอะไรติดขัด อย่างเร็วที่สุดก็จะได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนภายในปี 2565

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *