กางสถิติการจราจรสมุทรสาคร “พระราม 2” ยืนหนึ่ง “พุทธสาคร” แชมป์ทางหลวงชนบท

สมุทรสาครถือเป็นจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ติดกับกรุงเทพฯ นอกจากจะเป็นย่านที่อยู่อาศัยและที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 5,900 แห่งแล้ว ยังเป็นเส้นทางหลักลงสู่ภาคใต้ ทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักในจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

“สาครออนไลน์” ตรวจสอบสถิติปริมาณการจราจรในปี 2562 จากสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง พบว่าในจังหวัดสมุทรสาคร ถนนที่มีปริมาณการจราจรสูงที่สุด ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) มีปริมาณการจราจรเฉพาะใน ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เฉลี่ยสูงถึง 120,000 คันต่อวัน

โดยบริเวณกิโลเมตรที่ 24+550 (ใกล้เคหะชุมชนมหาชัย) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 123,564 คันต่อวัน ส่วนกิโลเมตรที่ 30+700 (เชิงสะพานท่าจีนฝั่งตะวันออก) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยวันละ 121,452 คันต่อวัน

หากดูในเขตกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดขอบของแขวงทางหลวงธนบุรี กิโลเมตรที่ 6+500 (ใกล้โรงพยาบาลนครธน) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 252,989 คันต่อวัน

ส่วนพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิโลเมตรที่ 62+150 (ก่อนถึงทางแยกต่างระดับสมุทรสงคราม) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 74,232 คันต่อวัน และกิโลเมตรที่ 82+833 (ก่อนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาว) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 84,971 คันต่อวัน

อันดับสอง ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บริเวณกิโลเมตรที่ 26+500 (สุดเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 69,526 คันต่อวัน

ขณะที่ถนนบริวารอย่างทางหลวงหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑล สาย 4) บริเวณกิโลเมตรที่ 2+500 (ย่านกระทุ่มล้ม) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 49,740 คันต่อวัน และทางหลวงหมายเลข 3414 (ถนนพุทธมณฑล สาย 5) บริเวณกิโลเมตรที่ 1+000 (สุดเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 35,699 คันต่อวัน

อันดับสาม ทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ 1) บริเวณกิโลเมตรที่ 0+500 (ก่อนถึงแยกอ้อมน้อย) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 42,296 คันต่อวัน กิโลเมตรที่ 13+000 (หมวดทางหลวงเศรษฐกิจ) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 48,257 คันต่อวัน

อันดับสี่ ทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) บริเวณกิโลเมตรที่ 4+130 (ห้างแม็คโคร สมุทรสาคร) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 39,779 คันต่อวัน

แต่หากดูในเขตกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงธนบุรี กิโลเมตรที่ 15+600 (ก่อนถึงวัดบางบอน) พบว่ามีปริมาณการจราจรเฉลี่ยสูงถึง 117,539 คันต่อวัน

อันดับห้า ทางหลวงหมายเลข 375 (ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน) ซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครปฐม บริเวณกิโลเมตรที่ 16+521 (ใกล้ทางเข้าวัดกระโจมทอง) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 30,593 คันต่อวัน

ขณะที่ถนนบริวารอย่างทางหลวงหมายเลข 3274 (ถนนบางโทรัด-ยกกระบัตร) กิโลเมตรที่ 5+600 (ก่อนถึงปากทางบางโทรัด) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 26,391 คันต่อวัน ทางหลวงหมายเลข 3404 (ถนนบ้านแพ้ว-ยกกระบัตร) กิโลเมตรที่ 0+300 (ก่อนถึงแยกไฟแดงบ้านแพ้ว-ยกกระบัตร) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 23,624 คันต่อวัน

ทางหลวงหมายเลข 3403 (ยกกระบัตร-หลักสี่) กิโลเมตรที่ 0+500 (เลยแยกวัดยกกระบัตรมาเล็กน้อย) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 22,985 คันต่อวัน และทางหลวงหมายเลข 3335 (ถนนบ้านแพ้ว-โพหัก) ซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิโลเมตรที่ 21+703 (ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 16,683 คันต่อวัน

อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลจาก หนังสือโครงข่ายทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีข้อมูลเช่นกัน โดยจากการสำรวจของ “สาครออนไลน์” พบว่า 5 อันดับทางหลวงชนบทในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปริมาณการจราจรมากที่สุด ได้แก่

อันดับ 1 ทางหลวงชนบท สค.1018 (ถนนพุทธสาคร) ปริมาณการจราจรเฉลี่ย (PCU) 43,154 คันต่อวัน

อันดับ 2 ทางหลวงชนบท สค.2004 (ถนนพระราม 2-พันท้ายนรสิงห์) ปริมาณการจราจรเฉลี่ย (PCU) 31,098 คันต่อวัน

อันดับ 3 ทางหลวงชนบท สค.3002 (ถนนบ้านแพ้ว-หนองนกไข่) ปริมาณการจราจรเฉลี่ย (PCU) 26,653 คันต่อวัน

อันดับ 4 ทางหลวงชนบท สค.3011 (ถนนบ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน) ปริมาณการจราจรเฉลี่ย (PCU) 18,566 คันต่อวัน

อันดับ 5 ทางหลวงชนบท สค.4019 (ถนนบางปลา) ปริมาณการจราจรเฉลี่ย (PCU) 18,113 คันต่อวัน

สำหรับ ทางหลวงหมายเลข 3423 (ถนนสหกรณ์-โคกขาม) พบว่ากิโลเมตรที่ 3+400 (ก่อนถึงวงเวียนยายขาว) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 16,220 คันต่อวัน และเมื่อดูปริมาณการจราจรบน ทางหลวงชนบท สค.4008 (ถนนสหกรณ์-บางขุนเทียน) พบว่ามีปริมาณการจราจรเฉลี่ย (PCU) 6,228 คันต่อวันเท่านั้น

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *