“Bubble and Seal” เดิมพัน 28 วัน คุมสถานการณ์โควิดสมุทรสาคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับล่าสุด ออกมาเพื่อรองรับมาตรการ “บับเบิล แอนด์ ซีล” (Bubble and Seal) สำหรับโรงงานในพื้นที่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการควบคุมสถานการณ์ให้เบ็ดเสร็จภายใน 28 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีความเสี่ยงต่ำ คือสองเท่าของระยะฟักตัว (14 วัน) โดยมีโรงงานกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทันที 7 แห่ง และระยะต่อไปอีก 6 แห่ง

สาระสำคัญของประกาศก็คือ ให้พื้นที่บางส่วนของตำบลนาดี และตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อธิบายแนวเขตให้เห็นภาพก็คือ ถนนพระราม 2 ตั้งแต่ห้างไทวัสดุถึงสะพานท่าจีน ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ทั้งเส้น ถนนเศรษฐกิจ 1 ผ่านหน้าวัดบางปิ้งเป็นต้นมา และถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตั้งแต่วัดพันธุวงษ์ ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านบางปิ้ง

โดยห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการออกนอกเคหะสถาน ห้ามเข้าไปในร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือสถานที่ชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น พร้อมกับติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “DDC Care” เพื่อใช้ประโยชน์ติดตามและสอบสวนโรค

มาตรการ “บับเบิล แอนด์ ซีล” กระทรวงสาธารณสุขออกแบบขึ้นสำหรับจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 จากสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้แรงงานเคลื่อนไหวปะปนกับชุมชน แต่ยังผลิตสินค้าได้ตามปกติ

หลังจากที่ผ่านมา ผลการตรวจค้นเชิงรุกโรงงานเป้าหมาย 7 โรงงาน พบว่าจากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจกว่า 45,000 คน พบผลบวกหรือพบเชื้อโควิด-19 กว่า 7,800 คน หรือคิดเป็น 17.34% จึงนำมาซึ่งความร่วมมือดังกล่าว

โดยมาตรการ “ซีล” จะใช้สำหรับโรงงานที่มีหอพักพนักงานในโรงงาน โดยให้พนักงานกินนอนในโรงงานตลอดเวลา ห้ามออกนอกเคหะสถาน ห้ามไปร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือสถานที่ชุมชนปะปนกับผู้คนทั่วไป

ส่วนมาตรการ “บับเบิล” จะใช้สำหรับโรงงานที่พนักงานอยู่หอพักข้างนอก โดยกำหนดเส้นทางระหว่างหอพักถึงโรงงาน ถ้าอยู่ใกล้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แต่ละชุมชนเดินไปรับ-ไปส่ง

ถ้าหอพักกับโรงงานอยู่ไกลกัน จะจัดให้มีรถรับ-ส่งคนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีการจอดแวะกลางทาง เมื่อถึงหอพักแล้ว จะต้องอยู่ภายในห้องพัก ห้ามออกไปที่ใดๆ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอดเวลา

แรงงานเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการที่จะควบคุมแรงงานของตนเอง เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งตั้งเป้าไว้ภายใน 28 วัน หรือประมาณต้นเดือนมีนาคม 2564

ส่วนใครที่ผ่านไปผ่านมาในจังหวัดสมุทรสาคร ถ้าเห็นรถสองแถวรับส่งพนักงานโรงงาน หรือการเดินเท้าต่อแถวกันโดยเว้นระยะห่าง ขออย่ารังเกียจกัน เพราะทุกคนกำลังให้ความร่วมมือ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย

ต้องลุ้นกันว่าภายใน 28 วันนับจากนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันจากวันละ 700-800 คน จะมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การคลายล็อกให้ชาวสมุทรสาคร รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ กลับมาใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติ

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *