เปิดแผนฉีดวัคซีนสมุทรสาคร ดัน 17 จุด เป้าหมาย 1 หมื่นคนต่อวัน 2 นิคมอุตฯ ร่วมด้วย

หลังจากที่รัฐบาลปรับแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากเดิมให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” โดยเริ่มจากผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรค มาเป็นรูปแบบผสม ระหว่างลงทะเบียนล่วงหน้า กับเข้ารับบริการด้วยตัวเอง (Walk-in) ตั้งเป้าให้จังหวัดฉีดวัคซีนร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครได้วางแผนบริหารจัดการไว้อย่างน่าสนใจ

ย้อนกลับไปในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากคลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร รัฐบาลได้จัดหาวัคซีนระยะเร่งด่วน จากบริษัท ซิโนแวคไบโอเทค จำนวน 2 ล้านโดส วงเงิน 1,228 ล้านบาท กระทั่งวัคซีนซิโนแวคมาถึงล็อตแรก 2 แสนโดส เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และจังหวัดสมุทรสาครได้เริ่มฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตามมาด้วย วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่มาถึงประเทศไทยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ต้องรอกระบวนการยืนยันคุณภาพประมาณ 2 สัปดาห์ กระทั่งในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 กระทั่งจังหวัดสมุทรสาครเริ่มฉีดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พบว่าจังหวัดสมุทรสาครฉีดวัคซีนไปแล้ว 181,739 โดส แบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 จำนวน 89,402 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 75,574 โดส รวม 164,976 โดส ส่วนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 จำนวน 16,763 โดส ซึ่งตามกำหนดคาดว่าจะฉีดเข็มที่ 2 ได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564

แนวทางการดำเนินงานจากกระทรวงสาธารณสุข จะเตรียมความพร้อมจัดศักยภาพการฉีดวัคซีน ทั้งในและนอกโรงพบาบาล เพื่อรองรับตามแผนการกระจายวัคซีน ที่กำหนดอย่างน้อย 70% ของประชากรในจังหวัดทั้งไทยและต่างชาติ โดยจัดระบบการเข้ารับวัคซีน ให้มี 3 ช่องทาง จัดสัดส่วนวัคซีนจองผ่านหมอพร้อม 30% นัดผ่านโรงพยาบาล อสม. กลุ่มเป้าหมายองค์กร 50%

ส่วนอีก 20% เข้ารับบริการด้วยตัวเอง (Walk-in) โดยจัดระบบการฉีดวัคซีนแบบวอล์กอิน อำนวยความสะดวกนำวัคซีนไปหาประชาชนให้เข้าถึงโดยเร็วที่สุด โดยสามารถดำเนินการทันทีเมื่อพร้อม ทั้งนี้ ต้องให้ทุกจังหวัดเปิดบริการได้ ภายในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยสามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสม

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร มีประชากรอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป รวม 690,604 คน แบ่งออกเป็น อ.เมืองสมุทรสาคร 377,548 คน (นับเฉพาะอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 36,643 คน) อ.กระทุ่มแบน 232,159 คน (นับเฉพาะอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 21,650 คน) และ อ.บ้านแพ้ว 80,897 คน (นับเฉพาะอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 17,811 คน)

ที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรสาครฉีดวัคซีนทั้งสองยี่ห้อ รวม 105,822 คน คิดเป็น 15.32% ของประชากรอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป ซึ่งเป้าหมาย 70% ของประชากรในพื้นที่ คิดเป็น 483,425 คน ขณะที่ประชากรต่างด้าว แบ่งเป็นสิทธิประกันสุขภาพ 25,417 คน สิทธิประกันสังคม 158,521 คน รวม 183,938 คน เป้าหมาย 70% ของประชากรในพื้นที่ คิดเป็น 128,756 คน

สำหรับแผนการบริหารจัดการวัคซีน พบว่าจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดไว้ทั้งหมด 17 จุด ได้แก่ อ.เมืองสมุทรสาคร 10 จุด มีศักยภาพต่อวันรวม 5,200 คนต่อวัน อ.กระทุ่มแบน 4 จุด มีศักยภาพต่อวันรวม 2,850 คนต่อวัน และ อ.บ้านแพ้ว 3 จุด มีศักยภาพต่อวันรวม 3,000 คนต่อวัน รวมแล้วทั้งจังหวัดจะมีศักยภาพต่อวัน 11,050 คนต่อวัน หรือ 265,200 คนต่อเดือน

โดยจุดรับวัคซีนประกอบด้วย หน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล ศูนย์การค้าแลนด์มาร์ค มหาชัย (โรงพยาบาลสมุทรสาคร) รองรับได้ 2,000 คนต่อวัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย (โรงพยาบาลสมุทรสาคร) รองรับได้ 1,000 คนต่อวัน โรงพยาบาลนครท่าฉลอม รองรับได้ 500 คนต่อวัน โรงพยาบาลวัดเกตุมวดีศรีวราราม รองรับได้ 500 คนต่อวัน โรงพยาบาลวัดบางปลา รองรับได้ 200 คนต่อวัน และโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง รวม 1,000 คนต่อวัน

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รองรับได้ 1,500 คนต่อวัน หน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล เทศบาลนครอ้อมน้อย (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน) รองรับได้ 1,000 คนต่อวัน และโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง รวม 350 คนต่อวัน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ รองรับได้ 1,600 คน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา รองรับได้ 700 คน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาหลักห้า รองรับได้ 700 คน

จังหวัดสมุทรสาครต้องฉีดวัคซีนให้ได้ตามจำนวนเป้าหมายประชากร 70% คือ 506,360 คน เท่ากับจะใช้เวลาในการฉีดวัคซีนตามเป้าหมาย 46 วัน หรือ 1 เดือน 22 วัน (คิดจากวันทำงาน 24 วันต่อเดือน) จึงจะครบตามเป้าหมาย

ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนผู้จองสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เพียง 11,525 คน หรือคิดเป็น 20.95% เท่านั้น โดย อ.เมืองสมุทรสาคร มีผู้จองวัคซีน 4,853 คน (นับเฉพาะอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 3,443 คน) อ.กระทุ่มแบน มีผู้จองวัคซีน 4,533 คน (นับเฉพาะอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 2,977 คน) และ อ.บ้านแพ้ว มีผู้จองวัคซีน 2,139 คน (นับเฉพาะอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 1,681 คน)

ทำให้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ต้องใช้นโยบายหลัก “ท.ท.ท.” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การกระตุ้นให้ประชาชนมาฉีดวัคซีน ได้แก่ โทร. คือ คอลเซ็นเตอร์ จะดำเนินการได้แล้วเสร็จวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564, ทัศนคติที่ถูกต้องต่อวัคซีนโควิด ไม่เลือกยี่ห้อ และ ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งเป้าฉีดวัคซีนไว้อย่างน้อย 70% ของประชากร

สำหรับข้อสงสัยถึงการจองวัคซีนกับการวอล์กอินนั้น ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ระบุว่า หากลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมแล้ว สามารถวอล์กอินเข้ามาได้ เพราะจะมีการลงทะเบียนหลังฉีดอีกครั้ง เพื่อนัดการฉีดเข็มที่สอง แต่ถ้าลงทะเบียนหมอพร้อมมาก่อนฉีดจะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น แต่การวอล์กอิน มีการจำกัดจำนวนในแต่ละวัน หากคิวเต็มจะได้รับบัตรนัดฉีดวัคซีนในวันถัดไป

สำหรับกลุ่มผู้มีอายุ 18 -59 ปี ให้ลงทะเบียน “หมอพร้อม” เดือนกรกฎาคมนั้น เดิมกำหนดไว้แบบนั้นจริง แต่กำลังจะปรับระบบ ให้คนกลุ่มนี้จองผ่านหมอพร้อมได้เลย ราวสัปดาห์หน้า ส่วนทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง ตัวอยู่ที่หนึ่ง ไม่ต้องกลับภูมิลำเนา ไปยังจุดที่สะดวก สามารถฉีดเลย ถ้ามีคิวและมีวัคซีนในวันนั้น

อีกด้านหนึ่ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้หารือกับผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เพิ่มพื้นที่ในการฉีดวัคซีนให้แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ใช้เป็นศูนย์วัคซีนแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยตั้งเป้าหมายแรงงานไว้เกือบ 30,000 คน

แม้ว่าศักยภาพการบริหารจัดการทั้งจุดฉีดวัคซีน 17 แห่ง ภาคแรงงานอีก 2 แห่งใหญ่ๆ จะถือว่าจังหวัดสมุทรสาครมีความพร้อมมากก็ตาม แต่ถึงกระนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่า รัฐบาลจะจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ และจะทันต่อความต้องการของประชาชนที่ต้องการขอรับการฉีดวัคซีนได้หรือไม่

ถึงต่อให้วัคซีนซิโนแวคจะส่งมอบครบ 6 ล้านโดส ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งส่งมอบไปแล้ว 4.5 ล้านโดส ยังเหลืออีก 1.5 ล้านโดสที่รอการส่งมอบ และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ มีแผนจะส่งมอบวัคซีนให้รัฐบาลก่อนกำหนด 1.7 ล้านโดส ในสัปดาห์หน้าก็ตาม

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *