เช็คชื่อ! 5 ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก “อบต.ท่าทราย”

อีกไม่กี่อึดใจ ก็จะถึงวันเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ทั่วประเทศ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครจัดการเลือกตั้งทั้งหมด 22 แห่ง พบว่าหลายสนามเลือกตั้งมีการแข่งขันกันอย่างสนุก 

แต่ที่น่าจับตามองสำหรับคอการเมืองในจังหวัดนี้ ก็คงหนีไม่พ้น อบต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ไม่ว่าจะด้วยเรื่องราวในอดีตที่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกแก่งแย่งชิงดีกัน หากฝ่ายใดชนะการเลือกตั้ง ก็จะมีเรื่องราวฟ้องร้องจากคู่แข่งตามมาภายหลัง ขนาดถึงขั้นใช้ความรุนแรงก็เคยมีมาแล้ว 

และด้วยสภาพทั่วไปของตำบลท่าทราย มีขนาดพื้นที่มากถึง 25.85 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน มีประชากร 31,057 คน บ้าน 19,693 หลังคาเรือน ไม่นับรวมประชากรแฝงไม่น้อยกว่า 1 แสนคน ทั้งอพยพมาจากต่างจังหวัดและเป็นแรงงานข้ามชาติ ประชากรส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกส่วนหนึ่งรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม    

เป็น อบต.ขนาดใหญ่ แต่ละปีมีงบประมาณราว 200-300 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งมีประมาณ 260 แห่ง นอกจากนี้ยังมีย่านการค้าต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงห้างสรรพสินค้ามากถึง 4 แห่ง 

ด้วยสภาพสังคมดังกล่าวนี้ ทำให้ อบต.ท่าทราย มีปัญหาต่าง ๆ สั่งสมมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน มลพิษทางน้ำและอากาศ น้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำทะเลหนุนสูง การจราจรติดขัดบนถนนเศรษฐกิจ 1 ในชั่วโมงเร่งด่วน ฯลฯ 

รวมไปถึงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อช่วงต้นปี ตำบลท่าทรายเกิดคลัสเตอร์ตามชุมชนและโรงงานจำนวนมาก จนต้องสร้างโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ถึง 2 แห่ง มีการเปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และดำเนินมาตรการ Bubble & Seal ในโรงงานขนาดใหญ่ กระทั่งเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้ในปัจจุบัน

สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวตำบลท่าทรายต้องการผู้นำท้องถิ่นที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งชาวสมุทรสาครก็อยากเห็นภาพของความเจริญก้าวหน้าในตำบลท่าทรายเช่นเดียวกัน

สำหรับการเลือกตั้งนายก อบต.ท่าทราย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 5 คน 

มีทั้งอดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครเกษียณ ทายาทของตระกูลนักการเมืองเก่าแก่ในตำบล ที่ก้าวเข้าสู่ถนนการเมืองเป็นครั้งแรก 

รวมถึงอดีตนายก อบต. ที่ขอแก้มือจากการเลือกตั้งคราวที่แล้ว และอดีตรองนายก อบต. ที่ก้าวขึ้นมานำทีมสู้ศึกเลือกตั้ง 

“สาครออนไลน์” ได้รวบรวมข้อมูลผู้สมัครไว้พอเป็นสังเขป เพื่อให้เห็นภาพรวมของสนามเลือกตั้งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งนี้

เริ่มต้นกับผู้สมัครนายก อบต.ท่าทราย ที่ก้าวเข้าสู่ถนนการเมืองเป็นครั้งแรก กุหลาบ (โล้) ศรีนวลจันทร์ วัย 64 ปี อดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครเกษียณ บุตรสาวของ “หลี ศรีนวลจันทร์” อดีตกำนันตำบลท่าทราย และเป็นน้องสาวของ “วิรัตน์ ศรีนวลจันทร์” อดีตสมาชิก อบต.ท่าทราย

ผ่านประสบการณ์เป็นนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสถานประกอบการ สังกัดกรุงเทพมหานคร) อดีตข้าราชการดีเด่นกรุงเทพมหานคร ปี 2558 ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ เป็นหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม เมื่อปี 2560 

ชิมลางลงเลือกตั้งนายก อบต.ท่าทราย เป็นครั้งแรก พร้อมกับสโลแกน “เข้าถึงทุกปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการกีฬาและนันทนาการ และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

สำหรับนโยบายที่น่าสนใจ เช่น ปรับปรุงอาคาร อบต.ท่าทราย แห่งแรก, สนับสนุนการจัดการขยะแบบครบวงจรตามหลักวิชาการ, ประสานหน่วยงานดำเนินการป้องกันน้ำท่วม, ติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วตำบล พัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

อีกหนึ่งผู้สมัครนายก อบต.ท่าทราย ที่ลงเลือกตั้งครั้งแรก พิมลลักษณ์ (น้ำ) ขวัญเต่า วัย 43 ปี บุตรสาวของ “ฉาย ขวัญเต่า” อดีตกำนันตำบลท่าทราย และอดีตนายก อบต.ท่าทราย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และยังเป็นหลานของ “ขวัก ขวัญเต่า” อดีตกำนันตำบลท่าทราย

ผ่านประสบการณ์ทำงานมากว่า 20 ปี ในตำแหน่งวิศวกร ผู้จัดการวิศวกร ที่ปรึกษาตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ รวมถึงเป็นเจ้าของกิจการ พีพี แพกำนันฉาย ขายส่งอาหารทะเลสดที่ตลาดทะเลไทย 

ลงเลือกตั้งในนาม “คณะก้าวหน้า” ซึ่งมี “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นประธานฯ โดยเป็น อบต. หนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ทางคณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน ด้วยสโลแกน “เต็มที่เพื่อบ้าน” กับนโยบายเด่นต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็น จัดตั้งศูนย์แก้ปัญหาว่างงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในตำบล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างตลาดน้ำ ปรับปรุงมาตรฐานถนนทั้งพื้นที่ มีไฟส่องสว่าง-กล้องวงจรปิด CCTV เปิดศูนย์ฝึกอาชีพ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดการขยะสร้างรายได้ เป็นต้น

ผู้สมัครนายก อบต.ท่าทราย อีกรายหนึ่ง “เรืองฤทธิ์ อุบลไทร” วัย 57 ปี ซึ่งเคยผ่านสมรภูมิการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับ ทั้งเคยเป็นอดีตนายก อบต.ท่าทราย 2 สมัย (ปี 2550 และ 2552) อดีตกำนันตำบลท่าทราย และอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ท่าทราย

หลังจากหมดวาระนายก อบต.ท่าทราย สมัยที่สอง ในการเลือกตั้ง 13 ตุลาคม 2556 แพ้คะแนนให้กับ “สิริบูรณ์ ทองบางเกาะ” อดีตรองนายก อบต.ท่าทราย ไปเพียง 451 คะแนน ต้องรอคอยไฟต์ล้างตานานกว่า 7 ปี

ลงสมัครนายก อบต.ท่าทราย ครั้งนี้ในนาม “ทีมคนรักท่าทราย” แท็กทีมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย “ขวัญเมือง ทองชิว” อดีตนายก อบต.ท่าทราย, “สมหมาย รุ่งเรือง” อดีตรองนายก อบต.ท่าทราย และ “อำนาจ กาละกูล” สมาชิกสภา อบต.ท่าทราย หมู่ 6  

ชูสโลแกน “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี มีชีวิตสมดุล” ด้วยนโยบายต่าง ๆ อาทิ ฟื้นฟูพื้นที่รอบตำบลให้สวยงามพร้อมรองรับการท่องเที่ยว หรือกิจกรรมประเพณี กีฬา นันทนาการ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบ CCTV,

รวมถึงพัฒนาพื้นที่สาธารณะว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่กิจกรรมของตำบล, พัฒนาส่งเสริมสถานศึกษา การจัดสวัสดิการ ระบบการดูแลสุขภาพอนามัย สร้างเครือข่ายภาคประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

าพจากเฟซบุ๊ก “ธงชัย แก้วตระกูลโชติ”

อีกหนึ่งผู้สมัครนายก อบต.ท่าทราย “ธงชัย แก้วตระกูลโชติ” ในวัย 71 ปี อดีตรองนายก อบต.ท่าทราย เมื่อสมัยที่ผ่านมา ครั้งนี้ลงเลือกตั้งในนามอิสระ

และปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งผู้สมัครนายก อบต.ท่าทราย “ภูดิส แก้วตระกูลโชติ” วัย 45 ปีเป็นอดีตรองนายก อบต.ท่าทราย และยังเป็นบุตรชายของ ธงชัย แก้วตระกูลโชติ ผู้สมัครรายก่อนหน้านี้ ซึ่งทั้งสองทำงานร่วมกับ “สิริบูรณ์ (ปรีดา) ทองบางเกาะ” อดีตนายก อบต.ท่าทราย มานานกว่า 7 ปี   

ฟอร์มทีม “กลุ่มเพื่อท่าทราย” ลงเลือกตั้งนายกฯ ครั้งนี้ พร้อมผู้สมัครสมาชิก อบต. หมู่ 3, 6, 7, 8 ด้วยสโลแกน “ขอทำความดีเพื่อพัฒนาบ้านเกิด สร้างความก้าวหน้าให้ตำบล” ปักธงนโยบายเด่น อาทิ การบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยและขยะตกค้าง โดยให้ อบต.ท่าทราย ดำเนินการจัดเก็บขยะเองและจ้างประชาชนในพื้นที่, สร้างสายด่วนคอลเซ็นเตอร์ และแอปพลิเคชัน อบต.ท่าทราย บริการประชาชน,

ส่งเสริมให้มีรถฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วยในชุมชน 24 ชม., ดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส, พัฒนาน้ำประปา (ประจำหมู่บ้าน), ติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่, ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์, ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย, แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จัดตั้งชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น  

และนี่คือโฉมหน้าของผู้ท้าชิงเก้าอี้นายก อบต.ท่าทราย ใครจะเป็นผู้สมหวังในสนามการเมืองแห่งนี้ ชาวตำบลท่าทรายจะเป็นผู้ตัดสิน

– กิตติกร นาคทอง –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *