กว่าจะเป็น รพ.จักษุบ้านแพ้ว 7 ปีที่ประชาชนร่วมสร้าง ก้าวสู่เฟสสอง ศูนย์ผ่าตัดตา

ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ในพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ที่ถือเป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศ ที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้น คาดหวังที่จะให้โรงพยาบาลแห่งนี้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตา พร้อมเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางจักษุและการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในเขตบริการสุขภาพที่ 5

โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5, นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี

นายอนุทิน กล่าวชื่นชมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่มุ่งมั่นพัฒนางานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะความชำนาญและเชี่ยวชาญทางจักษุ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชน การช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีโอกาสมองเห็นและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น เป็นสิ่งสำคัญและช่วยสร้างชีวิตใหม่ที่ดี และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นพลังการให้ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีแผนกจักษุ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 เริ่มจากแผนกเล็กๆ มีจักษุแพทย์จากที่อื่นมาตรวจเพียงเดือนละครั้ง เมื่อมีผู้ป่วยมากขึ้น จึงได้มีจักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาล ต่อมาในปี 2546 แผนกจักษุได้ทำการออกหน่วยผ่าตัดแก่ผู้ยากไร้ในชนบทกับโครงการต้านภัยหนาวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

นับจากนั้นเป็นต้นมา แผนกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น จากหน่วยที่มีกล้องผ่าตัดเพียง 1 ตัว เครื่องสลายต้อกระจกเพียง 1 เครื่อง ออกหน่วยผ่าตัดไปทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอำเภอเล็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร จากเหนือจรดใต้ มีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วเกือบ 50,000 ราย

ภาพ : http://www.banphaeoeyecenter.com/

ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพการออกหน่วย รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ทำให้ปัจจุบัน มีกล้องผ่าตัดทั้งหมด 13 ตัว และเครื่องสลายต้อกระจกทั้งหมด 14 กล้อง รวมทั้งรถผ่าตัดเคลื่อนที่ 1 คัน ที่สามารถบรรจุเครื่องผ่าตัดได้ 4 ตัว ถือเป็นหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้ส่งแพทย์ไปศึกษาต่อเนื่องในฐานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา, ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน, ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และพัฒนาเครื่องมือจนเป็นศูนย์ตาที่มีเครื่องมือทันสมัยอันดับต้นๆ ของประเทศ สามารถดูแลรักษาโรคทางตาที่ซับซ้อนได้เกือบทุกโรค สามารถตั้งเป็นศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ภาพ : http://www.banphaeoeyecenter.com/

ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการ และคุณภาพในการรักษาด้านจักษุ ส่งผลให้มีผู้ป่วยเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยกว่า 500 รายต่อวัน แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยการรักษาที่ยาวนาน และแออัดเป็นอย่างมาก

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงได้จัดสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ในปี 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยชะลอ หรือแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะตาบอดได้อย่างทันท่วงที ใช้งบประมาณเบื้องต้นราว 400 ล้านบาท

ลักษณะเป็นอาคารสูง 9 ชั้น ให้บริการด้านจักษุแบบครบวงจร ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 ราย มีห้องตรวจถึง 23 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย ห้องผ่าตัด 9 ห้อง และห้องประชุมทางวิชาการ รวมทั้งมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพ : โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

ขณะนั้นทางโรงพยาบาลสามารถระดมทุนรับบริจาคได้ 280 ล้านบาท จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็มขึ้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 แต่เนื่องจากยังคงขาดงบประมาณอีกถึง 120 ล้านบาท เวลาผ่านไปจึงก่อสร้างได้เพียงโครงคอนกรีตขนาด 9 ชั้น และไม่สามารถดำเนินการต่อได้มาเป็นระยะเวลา 2 ปี

ต่อมาวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลได้จัดทอดผ้าป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปถัมภ์ขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาตั้งแต่เริ่มระดมทุน กระทั่งเปิดให้บริการเฟสแรก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันให้บริการชั้น 1, 2, 3 และชั้น 6 ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอกจักษุและคลินิกพิเศษจักษุ ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อาทิ สาขาเฉพาะทางด้านกระจกตา จอประสาทตา และต้อหิน ด้านจักษุเสริมสร้างและตบแต่ง ด้านประสาทจักษุ ด้านม่านตาอักเสบ ด้านกล้ามเนื้อตาและตาเขเด็ก รวมถึงห้องอุปกรณ์พิเศษ ห้องเลเซอร์ และห้องหัตถการต่างๆ

โดยให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตา พร้อมเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางจักษุ และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จากโรงพยาบาลของรัฐในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ก็ส่งต่อมารับบริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้

ส่วนชั้นอื่นๆ จะเปิดให้บริการในเฟสสอง หนึ่งในนั้นก็คือ “ศูนย์ผ่าตัดตา” ซึ่งปัจจุบันพบว่า ทางโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดตามีเพียง 2 ห้อง มีจักษุแพทย์ 14 คน ในขณะที่ยอดคนไข้ที่รอการผ่าตัดมีกว่า 5,000 รายต่อปี ต่อจักษุแพทย์ 14 คน จักษุแพทย์ 1 คน มีชั่วโมงการใช้ห้องผ่าตัดเพียงคนละ 2.5 ชั่วโมง

แสดงให้เห็นว่ายังมีคนไข้โรคตาอีกมากที่มีระยะเวลาในการรอคอยการผ่าตัดสูง ดังนั้น หากมีศูนย์ผ่าตัดตาที่มีจำนวนมากพอ และมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบถ้วน และทันสมัย จะทำให้สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้อีกเป็นจำนวนมาก คาดการณ์ว่าหากมีห้องผ่าตัดมาตรฐานสูงจำนวน 9 ห้อง จะสามารถผ่าตัดตาได้มากถึง 16,773.12 รายต่อปี

การก่อสร้างโรงพยาบาลในเฟสที่สอง ต้องใช้งบประมาณ 250 ล้านบาท จากการระดมทุนตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา มีงบประมาณในการก่อสร้างที่เหลือจากเฟสแรก 158 ล้านบาท ยังขาดงบประมาณอีก 92 ล้านบาท ขณะนี้กำลังเปิดรับบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ผ่านช่องทางธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 745-0-33317-1 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
  • ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 371-0-33532-8 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
  • ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 006-1-84487-2 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 962-2-27426-7 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เลขที่บัญชี 700-7-98239-0 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
  • ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020288437971 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 376-7-11150-7 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ไลน์ @beh.hosp ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทร. 034-419-517

-กิตตินันท์ นาคทอง/เรียบเรียง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *