ผุดทางหลวงเชื่อมสาย 4 – มอเตอร์เวย์กาญจนบุรี เชื่อมโยงถึงสมุทรสาคร

ถนนพุทธมณฑลสายต่างๆ เป็นถนนที่แยกย่อยออกจากถนนเพชรเกษมในทางทิศเหนือ ตัดผ่านถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ส่วนใหญ่ไปสิ้นสุดถนนสายรองก่อนถึงทางรถไฟสายใต้ แต่ปัจจุบันมีโครงการที่จะขยายเส้นทางออกไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ

อาทิ โครงการถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพมหานคร – ทางหลวงหมายเลข 340 จ.ปทุมธานี ของกรมทางหลวงชนบท ระยะทางประมาณ 25.56 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ก่อนถึงสี่แยกนพวงศ์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเส้นทางเลี่ยงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน เชื่อมต่อถนนบรมราชชนนี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี และถนนสายรองในพื้นที่

ลักษณะจะเป็นถนนขนาด 10 ช่องจราจรไป-กลับ แบบเดียวกับถนนราชพฤกษ์ มีสะพานลอยข้ามแยกถนนศาลาธรรมสพน์ ถนนซอยวัดพระเงิน ถนนซอยกันตนา ถนนเลียบคลองถนน ถนนวัดลาดปลาดุก ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ส่วนทางแยกต่างระดับมีอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ โครงการถนนนครอินทร์-ศาลายา และถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี จากจุดนี้ไปสุพรรณบุรี ประมาณ 65 กิโลเมตร และไปจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 220 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือของไทย

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างสำรวจออกแบบ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการมาตั้งแต่ 30 เมษายน 2564 ระยะเวลา 540 วัน ขณะนี้กำลังดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อรูปแบบโครงการ รวม 13 เวที

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางของโครงการ https://www.phutthamonthonsai3bkk-hw340pathumthani.com/ และเฟซบุ๊กเพจ “โครงการสำรวจออกแบบถนนต่อเชื่อม ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กทม – ทล340 ปทุมธานี”

อีกโครงการหนึ่ง ได้แก่ ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หรือมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร เชื่อมกับมอเตอร์เวย์ที่จะทำเป็นจุดขึ้น-ลงแห่งใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงถนนพระราม 2 มุ่งทิศเหนือผ่านถนนเศรษฐกิจ 1 ถนนพุทธสาคร ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เข้าสู่มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางสู่ภาคตะวันตก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ลักษณะจะเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ แบ่งเป็นทางหลวงทั่วไป และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ผ่านทางรถไฟสายใต้ ข้ามคลองมหาสวัสดิ์ คลองนราภิรมย์ ผ่านถนน นบ.1001 บริเวณเทศบาลตำบลปลายบาง, นบ.5014 และ นบ.1009

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จากตัวจังหวัดสมุทรสาคร ใช้ถนนเศรษฐกิจ 1 ถนนพุทธสาคร ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เข้าสู่ทางหลวงแนวใหม่ไปมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 36.5 กิโลเมตร

ขณะนี้กรมทางหลวงกำลังอยู่ในระหว่างจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ดำเนินการตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุดสัญญา 13 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 450 วัน และปฐมนิเทศน์โครงการไปก่อนหน้านี้

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางของโครงการ http://www.phuttamonthonsai4-m81.com/ และเฟซบุ๊กเพจ “ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 81”

ถือเป็นสองโครงการที่แม้จะไม่ได้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร แต่ก็จะได้รับอานิสงส์ในการเดินทางไปยังมอเตอร์เวย์สายใหม่สู่ภาคตะวันตก และภาคเหนือโดยไม่ต้องใช้ถนนกาญจนาภิเษก ที่ขณะนี้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นกว่า 1.3 แสนคันต่อวัน

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *