สิ้น ดร.อรทัย ก๊กผล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ บุตรสาวอดีต ส.ส.สมุทรสาคร 6 สมัย

วงการรัฐศาสตร์ต้องสูญเสียนักวิชาการ ด้านการเมืองการปกครองมากความสามารถ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล บุตรสาว เจี่ย ก๊กผล อดีต ส.ส.สมุทรสาคร 6 สมัย เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา ท่ามกลางนักวิชาการ บุคคลทางการเมือง และผู้ที่เคยร่วมงานกับ “อาจารย์น้อง” ต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยจำนวนมาก

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์ภาพไว้อาลัย รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อคืนวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา ระบุว่า “สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล สิงห์แดงรุ่น 32 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า” ขณะเดียวกัน บนโลกออนไลน์พบว่า มีบรรดานักวิชาการ บุคคลทางการเมือง และผู้ที่เคยร่วมงานกับ “อาจารย์น้อง” หลายคนต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก

สำหรับ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล หรืออาจารย์น้อง เป็นบุตรสาวของนายเจี่ย ก๊กผล อดีต รมช.พาณิชย์ และอดีต ส.ส.สมุทรสาคร 6 สมัย จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร, ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการพัฒนา (Development Studies) มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์ทำงาน เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล, คณะทำงานเตรียมการประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีสตรี, ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ ยังเคยเป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานการเมือง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 ดร.อรทัย เคยลงสมัคร ส.ส.สมุทรสาคร เขต 1 พรรคไทยรักไทย แต่แพ้ให้กับ นายเอนก ทับสุวรรณ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนนายเจี่ย ก๊กผล บิดา ลงสมัคร ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2 พรรคไทยรักไทย แต่แพ้ให้กับ นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากนั้นจึงวางมือทางการเมือง ทั้งนี้ นายเจี่ย ก๊กผล เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2551 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวัย 73 ปี

ปัจจุบัน รศ.ดร.อรทัย เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สอนวิชาต่างๆ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ, การบริหารรัฐกิจไทย, การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก, การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ, นโยบายและการจัดการเมือง และสัมมนาการปกครองและการบริหารนครหลวง เป็นต้น มีผลงานทางวิชาการจำนวนมาก รวมทั้งเป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตย

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศล รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล จะจัดขึ้น ณ ศาลาใหญ่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ถนนเจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันนี้ (5 ส.ค.) เวลา 17.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 5-9 ก.ย. 2565 เวลา 19.00 น. และพิธีฌาปนกิจศพ วันที่ 10 ก.ย. 2565 เวลา 16.00 น.

กองบรรณาธิการสาครออนไลน์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ณ ที่นี้

-กิตตินันท์ นาคทอง-

ที่มา : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CV สถาบันพระปกเกล้า

Wikipedia “เจี่ย ก๊กผล”

One Reply to “สิ้น ดร.อรทัย ก๊กผล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ บุตรสาวอดีต ส.ส.สมุทรสาคร 6 สมัย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *