ศึกชิงประมูล O&M มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว โทลล์เวย์พร้อมเจ้าแรก

ภาพ : Don Muang Tollway

ในขณะที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 บางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร กำลังเดินหน้าก่อสร้างอยู่นั้น เร็วๆ นี้จะมีการประมูลให้เอกชนร่วมลงทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) หลังคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เจ้าของสัมปทานทางยกระดับอุตราภิมุข หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ประกาศว่า พร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลเส้นทางดังกล่าว พร้อมกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน (M5) และโครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ถือเป็นรายแรกที่ประกาศว่าจะเข้าร่วมประมูลโครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 อย่างชัดเจน

นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในทุกด้านเป็นอย่างมากสำหรับการเข้าร่วมประมูลงานทั้ง 3 โครงการ ทั้งในด้านการเงินที่มีศักยภาพในการระดมทุน ด้านการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และมีการยกระดับคุณภาพของบุคลากรในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารทางด่วน

รวมทั้งความชำนาญทางเทคโนโลยีการจัดเก็บค่าผ่านทางและความปลอดภัยที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด

สำหรับ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นผู้รับสัมปทานโครงการทางยกระดับดอนเมือง ช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถานฯ ระยะทาง 21 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ทางหลวงสัมปทานเดิม ช่วงดินแดง-ดอนเมือง และส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน ซึ่งได้รับการขยายอายุสัมปทานถึงวันที่ 11 กันยายน 2577 หรืออีกประมาณ 12 ปี

ภาพจำลองโครงการ (ที่มา : โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว)

สำหรับโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน O&M โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 จะประมูลในรูปแบบ PPP Gross Cost คือ ภาครัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รายได้ทั้งหมดของโครงการ โดยให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง นำส่งรายได้ทั้งหมดให้กับภาครัฐ แล้วรับค่าตอบแทน โดยมีอายุสัญญาสัมปทาน 30 ปี

โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุน ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบตลอดทั้งโครงการ อาทิ ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจร อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันออก ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบโครงข่ายสื่อสาร ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า และจะต้องเป็นผู้ดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด

คาดว่ากรมทางหลวงจะเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือนตุลาคมนี้ หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็จะเปิดประมูล O&M ภายในกลางปี 2566 ลงนามสัญญาภายในปี 2567 และเริ่มก่อสร้างงานระบบเพื่อเปิดให้บริการปลายปี 2568 ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างงานโยธาช่วงเอกชัย-บ้านแพ้วจะแล้วเสร็จพอดี

ภาพจำลองโครงการ (ที่มา : โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว)

โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ลักษณะเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร เริ่มต้นจากทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ขนานไปกับถนนพระรามที่ 2

พร้อมทางขึ้น-ลง 6 จุด ได้แก่ ทางขึ้น-ลงพันท้ายนรสิงห์, ทางขึ้น-ลงมหาชัย 1, ทางขึ้น-ลงมหาชัย 2, ทางขึ้น-ลงสมุทรสาคร 1, ทางขึ้น-ลงสมุทรสาคร 2 และทางขึ้น-ลงบ้านแพ้ว แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง รวม 13 สัญญา ได้แก่

ช่วงแรก บางขุนเทียน-เอกชัย 3 สัญญา รวม 8.33 กิโลเมตร ใช้งบประมาณแผ่นดิน รวม 1.04 หมื่นล้านบาท เริ่มต้นสัญญา 28 สิงหาคม 2562 แม้จะสิ้นสุดสัญญาไปแล้ว แต่ผู้รับเหมาได้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2566

ช่วงที่ 2 เอกชัย-บ้านแพ้ว 10 สัญญา รวม 16.4 กิโลเมตร ใช้เงินกองทุนมอเตอร์เวย์ รวม 1.87 หมื่นล้านบาท เริ่มต้นสัญญา 2 กุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568

สำหรับต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 อยู่ที่ 48,310 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1. ค่าลงทุน 32,210 ล้านบาท ซึ่งภาครัฐรับผิดชอบค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การก่อสร้างงานทางและโครงสร้างทั้งโครงการไปแล้วส่วนหนึ่ง 2. ค่าดำเนินงานและบำรุงรักษา 16,100 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าดำเนินงาน 6,300 ล้านบาท และค่าบำรุงรักษา 9,800 ล้านบาท

คราวที่แล้ว การประมูล O&M โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 บางปะอิน–นครราชสีมา และหมายเลข 81 บางใหญ่–กาญจนบุรี มีผู้ยื่นข้อเสนอ 3 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัทบีทีเอส ในนามกิจการร่วมค้า BGSR ซึ่งชนะประมูล, กลุ่ม ช.การช่าง ในนามบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง กับไชน่า คอมมิวนิเคชัน คอนสตรัคชัน

มาคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 ที่จะถึงนี้ ดอนเมืองโทลล์เวย์ประกาศความพร้อมรายแรก น่าสนใจว่าเมื่อต้องเจอ กลุ่ม ช.การช่าง ที่มีสัมปทานทางด่วนในมือ 3 เส้นทาง และกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพิ่งชนะการประมูลมาได้ 2 เส้นทาง การแข่งขันจะสมน้ำสมเนื้อหรือไม่ และใครจะได้บริหารมอเตอร์เวย์เส้นนี้ไป ปีหน้าคงเห็นผล

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *